بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرف ها گفتنی ست ، بعضی نوشتنی و بعضی هیچکدام (سکوت) ! این روزها به هیچکدام نزدیکترم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ساکت که بمانی می رود به حساب جواب نداشتنت عمرا اگر بفهمند داری جان می کنی تا احترامشان را نگه داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشانه رضا نیست گاه سکوت یعنی اما یعنی اگر یعنی هزار و یک دلیل که دل می ترسد بلند بگوید برای از دست ندادنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـانـگـونـه کـه آمـدم از خـیـالـت پـاک مـی شـوم! آرام ، بــــی صـــــدا ، بــــی چــــــراغ قـــول می دهـــم ذره ای صـدای رفـتـنـم آرامـش سکـــــوتت را برهم نزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرف های تلخم را بخوان از این به بعد تنها به اعتراف ” سکوت ممنوع لب هایم ”  لبخند خواهم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــشه سکــوت خــوب نیــست گـاهـی خُــرد می شــوی زیـر بـار حــرف هـای نـگفتــه غافــل از اینکـــه بـــه تـــو تـهمـــت بـی جنـبگی می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای نفس هایت تمام امواجم را برای شنیدن درونت به سکوت می کشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــــی ســکــوت یـعـنـــی کــلــی حــرف ! کــه حـــال زدنــش رو نــــداری مـــی خـــواهــم ســـکــوت کــــنـــم دیـــگــر نـــای حـــرف زدن نــــدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت مي كنم و تو از چشم هايم فرياد قلبم را بخون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عجیبی است میان من و او بودنم در کنارش به شرط نگفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم بگذار حرف ها آنقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کـــن … فــریادها راه به جایی نمــی برنــد فقــط طبل رُسوائیت را می کوبــنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت با من … بی من … همه لحظه هایم سکوت است … درد هایم از سکوت است اشک هایم از وجود سکوتیست که تمام روشنی های زندگم را تیره کرده کاش نبود نبود ومن می توانستم ان را در هیچ قسمتی از زندگیم نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ می شویم جلوی معشوق نه  حرف می زنیم ، ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ می کنیم ، ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همزاد تلخی است که در اینجا نفس می کشد تا سنگینی سال ها نبودنت را پیشاپیش بر شانه هایم احساس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم جالبی است محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را پای سادگیت سکوت را پای نفهمیت نگرانیت را پای تنهاییت و وفاداریت را پای بی کسی و آنقدر تکرار می کنند که خودت باور می کنی تنهایی و بی کس و محتاجی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرف ها گفتنی ست ، بعضی نوشتنی و بعضی هیچکدام (سکوت) ! این روزها به هیچکدام نزدیکترم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ساکت که بمانی می رود به حساب جواب نداشتنت عمرا اگر بفهمند داری جان می کنی تا احترامشان را نگه داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سکوت نشانه رضا نیست گاه سکوت یعنی اما یعنی اگر یعنی هزار و یک دلیل که دل می ترسد بلند بگوید برای از دست ندادنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـانـگـونـه کـه آمـدم از خـیـالـت پـاک مـی شـوم! آرام ، بــــی صـــــدا ، بــــی چــــــراغ قـــول می دهـــم ذره ای صـدای رفـتـنـم آرامـش سکـــــوتت را برهم نزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حرف های تلخم را بخوان از این به بعد تنها به اعتراف ” سکوت ممنوع لب هایم ”  لبخند خواهم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیــشه سکــوت خــوب نیــست گـاهـی خُــرد می شــوی زیـر بـار حــرف هـای نـگفتــه غافــل از اینکـــه بـــه تـــو تـهمـــت بـی جنـبگی می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای نفس هایت تمام امواجم را برای شنیدن درونت به سکوت می کشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـــــی ســکــوت یـعـنـــی کــلــی حــرف ! کــه حـــال زدنــش رو نــــداری مـــی خـــواهــم ســـکــوت کــــنـــم دیـــگــر نـــای حـــرف زدن نــــدارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكوت مي كنم و تو از چشم هايم فرياد قلبم را بخون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق عجیبی است میان من و او بودنم در کنارش به شرط نگفتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم بگذار حرف ها آنقدر یکدیگر را بزنند تا بمیرند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کـــن … فــریادها راه به جایی نمــی برنــد فقــط طبل رُسوائیت را می کوبــنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت با من … بی من … همه لحظه هایم سکوت است … درد هایم از سکوت است اشک هایم از وجود سکوتیست که تمام روشنی های زندگم را تیره کرده کاش نبود نبود ومن می توانستم ان را در هیچ قسمتی از زندگیم نبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ می شویم جلوی معشوق نه  حرف می زنیم ، ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ می کنیم ، ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همزاد تلخی است که در اینجا نفس می کشد تا سنگینی سال ها نبودنت را پیشاپیش بر شانه هایم احساس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم جالبی است محبتت را میگذارند پای احتیاجت صداقتت را پای سادگیت سکوت را پای نفهمیت نگرانیت را پای تنهاییت و وفاداریت را پای بی کسی و آنقدر تکرار می کنند که خودت باور می کنی تنهایی و بی کس و محتاجی