بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامـتی رفـقـایی کـه یـاد کـردنشـون مـث خـدمت سـربـازی... ...... وظـیـفـه س.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوتی بدترین انتقامی که میشه ازکسی گرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزدم اوگفت جانم کیستی/گفتمش توعاشق من نیستی?/گفت نه اماببینم تابه کی /پشت این درمی منتظر ایستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهــی وقــتــا ایــن آدمـــا نیــستَــن کــه عــوض مــیشــن ایــن نقــابــه کــه میــفــته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻏﻤﮕﻴﻨﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪِ ﻣﺮﺩ ﭘﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺰﺍﺭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﻛﺴﻲ ﺑﺴﺮﺍﻏﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت می کنم به خواب هایم...! هنوز آنها را ترک نکرده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکم به تو مثل شهریور تا مهر دوری از من مثل مهر تا شهریور .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچکس در زندگی به اندازه ی خودم دلگیر نیستم..آه چقدر عوض شده ام..صادقانه میگویم که :بد شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یه روزایی رو از زندگیت کات کنی، انگار که اصلا نبودن تا هیچ وقت یادت نیان که اینقد آزارت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو خدا به دلم سر بزن ببین در چه حالیه... طپش های قلبم کند شدن  به اجبار نفس میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان دست تو و ترس ب چشمان من است...این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم: دیدار تو اگر با من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـرِ زیبـای جنگـل هـای آرامِ شمـــال از کجـا آورده دستِ بــاد گیسـوی تــو را . . . بعله دختــرِ شمالی ام ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میسوزه یه وقتایی دلت میشکنه یه وقتایی دلت میگیره اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺍﻫﻞ ﮐﺪﻭﻡ دیاﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻏﻼﻣﺘﯿﻢ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام همیشه بعد از کلی نصیحت یجیزی میگه: اگه میخوای کسی حرفت رو گوش نده "نصیحت" اش کن..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامـتی رفـقـایی کـه یـاد کـردنشـون مـث خـدمت سـربـازی... ...... وظـیـفـه س.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوتی بدترین انتقامی که میشه ازکسی گرفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درزدم اوگفت جانم کیستی/گفتمش توعاشق من نیستی?/گفت نه اماببینم تابه کی /پشت این درمی منتظر ایستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهــی وقــتــا ایــن آدمـــا نیــستَــن کــه عــوض مــیشــن ایــن نقــابــه کــه میــفــته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻏﻤﮕﻴﻨﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪِ ﻣﺮﺩ ﭘﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺰﺍﺭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﻛﺴﻲ ﺑﺴﺮﺍﻏﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسادت می کنم به خواب هایم...! هنوز آنها را ترک نکرده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکم به تو مثل شهریور تا مهر دوری از من مثل مهر تا شهریور .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچکس در زندگی به اندازه ی خودم دلگیر نیستم..آه چقدر عوض شده ام..صادقانه میگویم که :بد شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یه روزایی رو از زندگیت کات کنی، انگار که اصلا نبودن تا هیچ وقت یادت نیان که اینقد آزارت بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو خدا به دلم سر بزن ببین در چه حالیه... طپش های قلبم کند شدن  به اجبار نفس میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان دست تو و ترس ب چشمان من است...این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم: دیدار تو اگر با من و دلتنگ منی یک به یک فاصله ها را بردار..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـرِ زیبـای جنگـل هـای آرامِ شمـــال از کجـا آورده دستِ بــاد گیسـوی تــو را . . . بعله دختــرِ شمالی ام ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میسوزه یه وقتایی دلت میشکنه یه وقتایی دلت میگیره اما خدا نکنه سه تاش با هم اتفاق بیفته 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺑﺎﺑﯽ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺍﻫﻞ ﮐﺪﻭﻡ دیاﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻏﻼﻣﺘﯿﻢ !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بابام همیشه بعد از کلی نصیحت یجیزی میگه: اگه میخوای کسی حرفت رو گوش نده "نصیحت" اش کن..