بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن صداها به کجا رفت  صداهای بلند گریه ها،قهقهه ها آن امانت هارا آسمان آیا پس خواهد داد؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه یه مرد اینه که, به مرد دیگه ای فرصت ایجاد لبخند,روی لبهای زن مورد علاقه اش رو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن تو‌ از میان این همه ضمیر بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه فکر نمیکردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود .. که تو بیخیال زندگی کنی .. و من با خیالت بیخیال زندگی شوم ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تُو بآ دیگری بآشی و مَن بآ خیآل تُو... صَد شَرف دآرد به اینکه... مَن بآ تُو بآشم و تُو بآ فکر دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↻ کــی گُفتـهـ پاییــز اونهـ کـ‌ه باد بـَـرگا رو می ریزه واسـ‌ه کَسـ‌ـے کـ‌ه عاشِـقـ‌ه تَــمـومِ سـال پاییــزه ↻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....خاص بودن تو مغز اتفاق میفته وگرنه واسه خرم کروات بزنی خاص میشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ن تکرار می‌شود ن تکراری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هرکس یه نفر هست که نیست... توی زندگی هرکس یه نفر نیست که هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش با من ، چشم هايش در خيابان ، و دلش . . . اين يكى را نميخواهم بدانم ، ولى لعنت به دل هرزه اش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین دردی که امروز می کشیم ازِ مقایسه است دردِ مقایسه یِ درون خودمون با بیرونِ دیگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براي حضور و غياب مدرسه تنگ شده است.... انگار براي يكي مهم بود؛ كه ما باشيم يا نباشيم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شب" قراریست که ستاره ها برای بوسیدن ماه میگذارند و چه زیباست شرم زمین که خود را به "خواب" میزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین عبادت لبخند یه پسرک کفاشی است که به جای کیف قاپی کفش آدم های پولدارو واکس میزنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی نمون که برات مهمه ولی تنهات گذاشته چون تو هم اگه پیش اون با ارزش و مهم بودی نمیزاشت زیاد تو چشم انتظاری بمونی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترسم که با دیگری خو کنی تو با من چه کردی که با او کنی... _(صائب تبریزی)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن صداها به کجا رفت  صداهای بلند گریه ها،قهقهه ها آن امانت هارا آسمان آیا پس خواهد داد؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباه یه مرد اینه که, به مرد دیگه ای فرصت ایجاد لبخند,روی لبهای زن مورد علاقه اش رو بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی من پیدا کردن تو‌ از میان این همه ضمیر بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه فکر نمیکردم فاصله بینمان آنقدر زیاد شود .. که تو بیخیال زندگی کنی .. و من با خیالت بیخیال زندگی شوم ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه تُو بآ دیگری بآشی و مَن بآ خیآل تُو... صَد شَرف دآرد به اینکه... مَن بآ تُو بآشم و تُو بآ فکر دیگری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↻ کــی گُفتـهـ پاییــز اونهـ کـ‌ه باد بـَـرگا رو می ریزه واسـ‌ه کَسـ‌ـے کـ‌ه عاشِـقـ‌ه تَــمـومِ سـال پاییــزه ↻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....خاص بودن تو مغز اتفاق میفته وگرنه واسه خرم کروات بزنی خاص میشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر ن تکرار می‌شود ن تکراری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هرکس یه نفر هست که نیست... توی زندگی هرکس یه نفر نیست که هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست هايش با من ، چشم هايش در خيابان ، و دلش . . . اين يكى را نميخواهم بدانم ، ولى لعنت به دل هرزه اش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشترین دردی که امروز می کشیم ازِ مقایسه است دردِ مقایسه یِ درون خودمون با بیرونِ دیگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم براي حضور و غياب مدرسه تنگ شده است.... انگار براي يكي مهم بود؛ كه ما باشيم يا نباشيم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شب" قراریست که ستاره ها برای بوسیدن ماه میگذارند و چه زیباست شرم زمین که خود را به "خواب" میزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین عبادت لبخند یه پسرک کفاشی است که به جای کیف قاپی کفش آدم های پولدارو واکس میزنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر کسی نمون که برات مهمه ولی تنهات گذاشته چون تو هم اگه پیش اون با ارزش و مهم بودی نمیزاشت زیاد تو چشم انتظاری بمونی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترسم که با دیگری خو کنی تو با من چه کردی که با او کنی... _(صائب تبریزی)