بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی وقتـــا فکــرکردن به بعضــــیا دلگرمــــت میکــــنه....آهـــای بعضیـــــا مخلصیـــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی  همیشه خوب نیست همیشه آسون نیست همیشه آروم نیست همیشه دوست داشتنی نیست  ولی همیشه هم بد نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا و قران و پیغمبرش قسم می خوریم حالا دروغ یا راست ولی واقعا یه لحظه فقط یه لحظه باخودمون فکر کنیم ببینیم واقعا چی ازاینا می فهمیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا تو بگو طلاس ... . وقتى از چشم افتاد ، . ديگه قاطى آشغالاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای زیبا از آیت الله بهجت : با تمام وجود گناه کردیم، نه نعمتهایش را ازما گرفت و نه گناهانمان را فاش کرد، اگر بندگی اش را میکردیم چه میکرد؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته راجان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبران اند / کان را که خبر شد ، خبری باز نیامد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده دارنیست؟روزبه روز هیچ چیز تغیرنمیکنه،ولی وقتی به عقب نگاه میکنی همه چیزباقبل تفاهت داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین نامردی  این است که مردی شعله های عشق را درون زنی روشن کند . بدون آنکه قصددوست داشتنش را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَـستــــه کُننـــده میشــــه بَـرات هَمــــه چــــیز , وقتـــی روُحِــــت بـا جِـسـمِــت " اِختِـــلاف سِنــــی " داشـــــته بـاشـــه مثل من... :( :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بزرگی گناه کسی را به کوچکی دلش بخشید اما نباید بزرگی دل کسی را به خاطر یک اشتباه کوچک فراموش کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عارفی پرسیدند:روی نگین انگشترم چه حک کنم ک وقتی شاد شدم ب آن بنگرم و وقتی غمگین شدم ب آن نظر کنم؟ گفت حک کن "میگذرد"...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا ســر تــا پــا دافــعه  شمـا همـش جـاذبـه  اینکـه تـو فـکـرِمونـے جـالبـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بزار عشق مغلوب تو باشه نه تو مغلوب عشق...یعنی اگه طرف مقابل جازد بزار عشق بشکنه نه خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی ... دنیای واقعی خیلیا رو خراب کرد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس شگفت انگیزیست... به کسی که رهایت کرده دیگر نه احساسی داشته باشی نه نیازی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است ؛ عمری گداختن از غم نبود کسی که،تا بود ؛ از غم نبودن تو ،می گداخت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی وقتـــا فکــرکردن به بعضــــیا دلگرمــــت میکــــنه....آهـــای بعضیـــــا مخلصیـــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی  همیشه خوب نیست همیشه آسون نیست همیشه آروم نیست همیشه دوست داشتنی نیست  ولی همیشه هم بد نیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا و قران و پیغمبرش قسم می خوریم حالا دروغ یا راست ولی واقعا یه لحظه فقط یه لحظه باخودمون فکر کنیم ببینیم واقعا چی ازاینا می فهمیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصلا تو بگو طلاس ... . وقتى از چشم افتاد ، . ديگه قاطى آشغالاس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای زیبا از آیت الله بهجت : با تمام وجود گناه کردیم، نه نعمتهایش را ازما گرفت و نه گناهانمان را فاش کرد، اگر بندگی اش را میکردیم چه میکرد؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته راجان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبران اند / کان را که خبر شد ، خبری باز نیامد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده دارنیست؟روزبه روز هیچ چیز تغیرنمیکنه،ولی وقتی به عقب نگاه میکنی همه چیزباقبل تفاهت داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین نامردی  این است که مردی شعله های عشق را درون زنی روشن کند . بدون آنکه قصددوست داشتنش را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خَـستــــه کُننـــده میشــــه بَـرات هَمــــه چــــیز , وقتـــی روُحِــــت بـا جِـسـمِــت " اِختِـــلاف سِنــــی " داشـــــته بـاشـــه مثل من... :( :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید بزرگی گناه کسی را به کوچکی دلش بخشید اما نباید بزرگی دل کسی را به خاطر یک اشتباه کوچک فراموش کرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عارفی پرسیدند:روی نگین انگشترم چه حک کنم ک وقتی شاد شدم ب آن بنگرم و وقتی غمگین شدم ب آن نظر کنم؟ گفت حک کن "میگذرد"...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـا ســر تــا پــا دافــعه  شمـا همـش جـاذبـه  اینکـه تـو فـکـرِمونـے جـالبـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بزار عشق مغلوب تو باشه نه تو مغلوب عشق...یعنی اگه طرف مقابل جازد بزار عشق بشکنه نه خودت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیای مجازی ... دنیای واقعی خیلیا رو خراب کرد ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس شگفت انگیزیست... به کسی که رهایت کرده دیگر نه احساسی داشته باشی نه نیازی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غم انگیز است ؛ عمری گداختن از غم نبود کسی که،تا بود ؛ از غم نبودن تو ،می گداخت.