بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری ←زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت→ بخنـــد ببخــش  و فرامـوش کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميداني رفيق . . . سيگار بكش . . . بغض كن . . . گريه كن . . . اصن دق كن . . . ولي با آدم بي ارزش درد و دل نكن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی می تواند مجموعه ای از بدبختی ها باشد که به سرمان نیامده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری که عاشق دل دوست دخترشه، نه تنش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا این حدیث رو از امام علی (ع) شنیدین که میفرماید : قصد ما این است نمیریم تا توبه کنیم اما میمیریم بدون آنکه توبه کرده باشیم . یک مقدار در این مورد فکر کن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمید خریدار واقعی ام گران شد آنکه برای دیگران مفت هم نمی ارزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای زیادی در دستانم نگه داشتم که همه را از دست دادم... ولی هر چه را به خدا سپردم هنوز دارم.... شادمانیتان را به خدا میسپارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــیتواند زندگیـــت را بی ســامان آفــریده بـاشــــد........ او خــالق "دانــه های انار" اســـت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام مرا به وجدانت برسان و اگر بیدار بود بپرس: شب ها آســــوده میخوابد...؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا نقش بازی می کنیم... و چه آسان پشت نقاب هایمان پنهان می شویم... حتی "خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا"هم از آفرینش چنین بازیگرانی در حیرت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب سرنوشت برای هرکس چیزی نوشت,نوبت ما که رسید قلم افتاد... دیگر هیچ ننوشت,خط تیره گذاشت و گفت:تو باش اسیر سرنوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما اگه حس میکنی خیلی بارته واست “گاری” بگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقــــی نمیکـــند گودال کوچـــکی باﺷـــی  یا دریای بیــــــکران.... زلـــــال که باشـــی... آســــــمــــــان در تــــــو پــــــیــــــداســـتـــــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با آئین آب و آئینه زندگی کنیم. مثل آب هر چه پلیدی بشوییم. آئینه سان هر چه ندیدیم نگوییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش میشــــــــد یــــــــه جـــــــوری از خــــدا پـــرسیــــد چـــــرا بــــا اینـهمـــــه گنـــــاه هنــــوز هـــوامـــونــو داره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای دنیا، آنقدر شلوغ نیست که نتوانی با خدایت خلوت کنی... و هیچ خلوتی به شلوغی احساس با خدا بودن نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخـنــد هــرچـنــد غـمـگینــی بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری ←زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت→ بخنـــد ببخــش  و فرامـوش کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميداني رفيق . . . سيگار بكش . . . بغض كن . . . گريه كن . . . اصن دق كن . . . ولي با آدم بي ارزش درد و دل نكن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی می تواند مجموعه ای از بدبختی ها باشد که به سرمان نیامده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری که عاشق دل دوست دخترشه، نه تنش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا این حدیث رو از امام علی (ع) شنیدین که میفرماید : قصد ما این است نمیریم تا توبه کنیم اما میمیریم بدون آنکه توبه کرده باشیم . یک مقدار در این مورد فکر کن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمید خریدار واقعی ام گران شد آنکه برای دیگران مفت هم نمی ارزید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزهای زیادی در دستانم نگه داشتم که همه را از دست دادم... ولی هر چه را به خدا سپردم هنوز دارم.... شادمانیتان را به خدا میسپارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــیتواند زندگیـــت را بی ســامان آفــریده بـاشــــد........ او خــالق "دانــه های انار" اســـت........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام مرا به وجدانت برسان و اگر بیدار بود بپرس: شب ها آســــوده میخوابد...؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا نقش بازی می کنیم... و چه آسان پشت نقاب هایمان پنهان می شویم... حتی "خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا"هم از آفرینش چنین بازیگرانی در حیرت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب سرنوشت برای هرکس چیزی نوشت,نوبت ما که رسید قلم افتاد... دیگر هیچ ننوشت,خط تیره گذاشت و گفت:تو باش اسیر سرنوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگما اگه حس میکنی خیلی بارته واست “گاری” بگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقــــی نمیکـــند گودال کوچـــکی باﺷـــی  یا دریای بیــــــکران.... زلـــــال که باشـــی... آســــــمــــــان در تــــــو پــــــیــــــداســـتـــــــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با آئین آب و آئینه زندگی کنیم. مثل آب هر چه پلیدی بشوییم. آئینه سان هر چه ندیدیم نگوییم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــــاش میشــــــــد یــــــــه جـــــــوری از خــــدا پـــرسیــــد چـــــرا بــــا اینـهمـــــه گنـــــاه هنــــوز هـــوامـــونــو داره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای دنیا، آنقدر شلوغ نیست که نتوانی با خدایت خلوت کنی... و هیچ خلوتی به شلوغی احساس با خدا بودن نیست...