بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدین میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر؟؟؟!!! حالا ما شدیم.... هر که درکش بیش دردش بیشتر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست چه کسی جایم را درقلبش گرفت، چون میدانم پس مانده های ‏"گرگ" را فقط ‏"سگها" می برند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دل شکســـتن فقط یه لحـــظه لازمـــه.. اما ممکنه برای بدســـت آوردنش هیـــچ وقت فرصت نداشـــته باشـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسانی ها خــدا را بــخوان ، تا در سختی ها صـدایت برایش آشنا تر بـاشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“خدایا” به هیچکس آنقدر درد نده که آرامش رو توی مرگ ببینه…” آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خيانت را شايد بشود تحمل كرد; به فراموشي سپرد... اما جواب هر كدام از اين " مگر من چه كم داشتم "هاي آخرش... براي ويران كردن يك زندگي كافيست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کردم  لحظه ای  دلم جایی گیر کرد و تمام زندگیم نخ کش شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتـم بِـدوم تـا تـو همـه فاصلـه هـا را تـا زودتـر از واقعـه گویم گِلـه هـا را پـر نقش تـر از فـرشِ دلـم بافتـه ای نیستــ از بـس کـه گـره زد بـه گـره حوصلـه هـا را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله جالب: تخم مرغ یک رنگ است اما!!... وقتی شکستیش دورنگ میشود! پس انتظارنداشته باش ادمی راکه شکستی باتویک رنگ بماند!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود طناب دار تو را می بافند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید مغرور بود … دور از دسترس … باید مبهم بود و سرسنگین … خاکی که باشی آسفالتت میکنند و از رویت رد میشوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏دوستی،گندمکی هست که در معبدیاد،چون که با خوشه ذخیره است به آفت نرود.الهي خيمه ي زندگيت هميشه برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزک هنوز است عشق قرباني مظلوم غرور است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرفردی بهترین هم که باشد اما زمانی که بایدباشد،نباشد همان بهترکه نباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا كردن خوب است مداومت در دعا بهتر است چون ميخ هرگز با اولين ضربه چكش فرو نمي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــــــا . . . پـــایـــيـــز دلـــــم چــه ســـــرد اســــت گــویـــی زمـسـتــانــی بـی انـتـهـاســــت دلـــــــــــــم . . . گـــرمــایــی مــی خــواهــــد از جـــنــــســـــ خـــــودتــــــــ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدین میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر؟؟؟!!! حالا ما شدیم.... هر که درکش بیش دردش بیشتر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست چه کسی جایم را درقلبش گرفت، چون میدانم پس مانده های ‏"گرگ" را فقط ‏"سگها" می برند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دل شکســـتن فقط یه لحـــظه لازمـــه.. اما ممکنه برای بدســـت آوردنش هیـــچ وقت فرصت نداشـــته باشـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آسانی ها خــدا را بــخوان ، تا در سختی ها صـدایت برایش آشنا تر بـاشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“خدایا” به هیچکس آنقدر درد نده که آرامش رو توی مرگ ببینه…” آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خيانت را شايد بشود تحمل كرد; به فراموشي سپرد... اما جواب هر كدام از اين " مگر من چه كم داشتم "هاي آخرش... براي ويران كردن يك زندگي كافيست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلت کردم  لحظه ای  دلم جایی گیر کرد و تمام زندگیم نخ کش شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتـم بِـدوم تـا تـو همـه فاصلـه هـا را تـا زودتـر از واقعـه گویم گِلـه هـا را پـر نقش تـر از فـرشِ دلـم بافتـه ای نیستــ از بـس کـه گـره زد بـه گـره حوصلـه هـا را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله جالب: تخم مرغ یک رنگ است اما!!... وقتی شکستیش دورنگ میشود! پس انتظارنداشته باش ادمی راکه شکستی باتویک رنگ بماند!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود طناب دار تو را می بافند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید مغرور بود … دور از دسترس … باید مبهم بود و سرسنگین … خاکی که باشی آسفالتت میکنند و از رویت رد میشوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏دوستی،گندمکی هست که در معبدیاد،چون که با خوشه ذخیره است به آفت نرود.الهي خيمه ي زندگيت هميشه برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزک هنوز است عشق قرباني مظلوم غرور است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرفردی بهترین هم که باشد اما زمانی که بایدباشد،نباشد همان بهترکه نباشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا كردن خوب است مداومت در دعا بهتر است چون ميخ هرگز با اولين ضربه چكش فرو نمي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــــــا . . . پـــایـــيـــز دلـــــم چــه ســـــرد اســــت گــویـــی زمـسـتــانــی بـی انـتـهـاســــت دلـــــــــــــم . . . گـــرمــایــی مــی خــواهــــد از جـــنــــســـــ خـــــودتــــــــ