بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی درد و دل کن که دو چیز داشته باشد : یکی درد و دیگری دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی به خاطر من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه انتقام می گیرد یک روز خوشحال است و آنکه می بخشد یک عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت تصمیم میگیرد که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی اما تنها قلب توست که می تواند تصمیم بگیرد چه کسی در زندگی تو باقی میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کردم تابدونی زندگی بی غم نمیشه اگه اس ام اس بفرستی ازخوشکلیت کم نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستویی که مقصدش را در کوچ می بیند از خراب شدن لانه اش نمی هراسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در خوابند هنگامی که می میرند بیدار می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻭﺭﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮﻡ ﮐﻨﺪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر طرف می چرخد تو را می بیند آفتابگردانی که خورشید هم حسرت سرگردانیش را می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پت و مت احمق نبودن فقط یاد گرفته بودن برای رسیدن به هدفشون باید تلاش کنند و مهم نبود چقدر اشتباه کنن مهم این بود که در آخر به خواستشون می رسن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگه خوب بودم میتونستم لحظه ای لبخند برلبانت بنشانم ای یار همیشه غایبم مهدی جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست ها، از لحظات سخت زندگی برات آلبومی از خاطره های رنگی می سازند، آلبومی که هرگاه ورقش بزنی، خنده هایت، تلخی رو توی خودشون حل کرده باشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی : عکستو توی کیف دستیش ببینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جفت چشم سیاه . . . یک جفت چشم آسمانی . . . یک جفت چشم سبز . . . خیلی ها برای این ها شعر مینویسند . . . اما تو . . . صاحب آن چشم های قهوه ای ساده هستی . . . که شعرت را تنها من میدانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم صدای تو را بنویسم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی درد و دل کن که دو چیز داشته باشد : یکی درد و دیگری دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم زیر پای تو آرزوهایی بود که از آن گذشتی به خاطر من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه انتقام می گیرد یک روز خوشحال است و آنکه می بخشد یک عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت تصمیم میگیرد که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی اما تنها قلب توست که می تواند تصمیم بگیرد چه کسی در زندگی تو باقی میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کردم تابدونی زندگی بی غم نمیشه اگه اس ام اس بفرستی ازخوشکلیت کم نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستویی که مقصدش را در کوچ می بیند از خراب شدن لانه اش نمی هراسد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در خوابند هنگامی که می میرند بیدار می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻭﺭﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮﻡ ﮐﻨﺪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر طرف می چرخد تو را می بیند آفتابگردانی که خورشید هم حسرت سرگردانیش را می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پت و مت احمق نبودن فقط یاد گرفته بودن برای رسیدن به هدفشون باید تلاش کنند و مهم نبود چقدر اشتباه کنن مهم این بود که در آخر به خواستشون می رسن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید اگه خوب بودم میتونستم لحظه ای لبخند برلبانت بنشانم ای یار همیشه غایبم مهدی جان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست ها، از لحظات سخت زندگی برات آلبومی از خاطره های رنگی می سازند، آلبومی که هرگاه ورقش بزنی، خنده هایت، تلخی رو توی خودشون حل کرده باشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی : عکستو توی کیف دستیش ببینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جفت چشم سیاه . . . یک جفت چشم آسمانی . . . یک جفت چشم سبز . . . خیلی ها برای این ها شعر مینویسند . . . اما تو . . . صاحب آن چشم های قهوه ای ساده هستی . . . که شعرت را تنها من میدانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می توانستم صدای تو را بنویسم…