بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا آبی باش به رنگ آسمان… تا من همیشه سر به هوایت باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا از بازار واسم یه بغض خوب بخر این بغضی که من دارم هی میشکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ مظهر وفاداریست …. اما همیشه میگویند مث سگ پشیمون میشی گویا همیشه اخروفاداری ،پشیمانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال این روزهایم به قدر کافی جمعه است تو دیگر غروبش نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی شعری برای تو بگویم چه بگویم؟! تو خودِ شعری شاعرت خداست و من خواننده ی پروپاقرصِ مجموعه‌ی چشم‌های تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن … ! کاری که خدا با تو می کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی که این جمله رو می شنون خوشبخت ترین آدمها هستند: “عیب نداره با هم درستش می کنیم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو شکستی گلدونت عزا میگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من كه نه سنگ بودم نه كوه من چرا تنها شدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “من” تا “تو” … هفت آسمان دریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با این همه نیرنگ عواقب دارد جَدَلِ آینه و سنگ عواقب دارد رود بی تاب برای لب دریاست ولی … جاده فرسنگ به فرسنگ عواقب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت گرفته باشه … تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند … باز هم دل تو بارانیست … خیس تراز دریا خراب تر از امواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم ؟ من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم … بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل ها پشت سر هم می آیند می روند و تمام می شوند اما تمام شدنی نیست فصلِ رفتن تو و تنهاییِ من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ; ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺑﻴﺎﻳﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام دنیا را قدم بزنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا آبی باش به رنگ آسمان… تا من همیشه سر به هوایت باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفا از بازار واسم یه بغض خوب بخر این بغضی که من دارم هی میشکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سگ مظهر وفاداریست …. اما همیشه میگویند مث سگ پشیمون میشی گویا همیشه اخروفاداری ،پشیمانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال این روزهایم به قدر کافی جمعه است تو دیگر غروبش نباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی شعری برای تو بگویم چه بگویم؟! تو خودِ شعری شاعرت خداست و من خواننده ی پروپاقرصِ مجموعه‌ی چشم‌های تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن … ! کاری که خدا با تو می کند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی که این جمله رو می شنون خوشبخت ترین آدمها هستند: “عیب نداره با هم درستش می کنیم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل من خبرنداری دل گلدونت میگیره/اگه پژمرده باشی گلدونت برات میمیره/گل من بگو که اونجا دل تو برام میگیره/گل من نگو شکستی گلدونت عزا میگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوه چون سنگ بود تنها شد یا چون تنها بود سنگ شد؟ من كه نه سنگ بودم نه كوه من چرا تنها شدم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از “من” تا “تو” … هفت آسمان دریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با این همه نیرنگ عواقب دارد جَدَلِ آینه و سنگ عواقب دارد رود بی تاب برای لب دریاست ولی … جاده فرسنگ به فرسنگ عواقب دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت گرفته باشه … تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند … باز هم دل تو بارانیست … خیس تراز دریا خراب تر از امواج

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی گفته که من تنهایم ؟ من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم … بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل ها پشت سر هم می آیند می روند و تمام می شوند اما تمام شدنی نیست فصلِ رفتن تو و تنهاییِ من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ; ﭼﻮﻥ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺑﺮﺑﻴﺎﻳﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام دنیا را قدم بزنم