بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا می داند چینی نازک تنهایی ما نازک نیست ... خواهی آهسته بیا...، خواه با جوش و خروش ... دلتان قرص و قوی ؛ هر چه چینی باشد... جنسِ تنهایی ما ،چینی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗـــــــــﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﯿــــــــــﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﺻﻼ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر لذت ترک لذت بداني دگر شهوت نفس، لذت نخوانی  همين حاصلت باشد از عمر باقي اگر همچنينش به آخر رساني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو ســــوم دنــیـــــا را آبــــــ گـــرفــتـــــه مـــاهـــی قـــرمـــز کــوچــکــــ در تــنــگــــ تــنــهــــــایــی مــن چـــه مــیـــکــنـــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از کنارش رد شدم  بی محلی هایش آزارم نداد اما شکستم وقتی گفت : " ندیدمت " !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر جهان پر شود از خوبیها ... بخدا خوب تر از مــــــادر نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوب است همیشه در زندگی کسی را داشته باشید که حتی موقع نبودنش هم باعث لبخندتان شود.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت خیالت تخت من به تو وفادارم .. و من خیالم را تختی کردم برای عشق بازی او با دیگری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی به تکیه کنی،تکیه کن ... فقط بدان که من ، دیواری ترک خورده ام ... تحمل تکیه دارم اما ضربه را نه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدی هوایم راداشته باشی ؟ احمقانه است تو دیگر من را هم نداری چه برسد به هوایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقاته ای از این ساده تر بلد نیستم... هوا سرد است،مراقب خودت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اگه گوشی 1100 داشته باشی ولی اونی که دوسش داری بهش اس ام اس بده... بهتر از 1000000 تا گوشی آیفون 6 .... نه؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن خدا اونایی رو ک دوست داره زود میبره پیش خودش... حداقل از این مطمئنم ک عمرمون زیاده زمین ک جای خوبا نیس... یکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جدولی هست که اگر حل شود جایزه ان مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دو حس از جنس یکدیگر چه تلخ می گذرند از هم .... کار از کار می گذرد ..... و تو از من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و خدا می داند چینی نازک تنهایی ما نازک نیست ... خواهی آهسته بیا...، خواه با جوش و خروش ... دلتان قرص و قوی ؛ هر چه چینی باشد... جنسِ تنهایی ما ،چینی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗـــــــــﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﯿــــــــــﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﺻﻼ ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر لذت ترک لذت بداني دگر شهوت نفس، لذت نخوانی  همين حاصلت باشد از عمر باقي اگر همچنينش به آخر رساني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو ســــوم دنــیـــــا را آبــــــ گـــرفــتـــــه مـــاهـــی قـــرمـــز کــوچــکــــ در تــنــگــــ تــنــهــــــایــی مــن چـــه مــیـــکــنـــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از کنارش رد شدم  بی محلی هایش آزارم نداد اما شکستم وقتی گفت : " ندیدمت " !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر جهان پر شود از خوبیها ... بخدا خوب تر از مــــــادر نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوب است همیشه در زندگی کسی را داشته باشید که حتی موقع نبودنش هم باعث لبخندتان شود.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت خیالت تخت من به تو وفادارم .. و من خیالم را تختی کردم برای عشق بازی او با دیگری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر میخواهی به تکیه کنی،تکیه کن ... فقط بدان که من ، دیواری ترک خورده ام ... تحمل تکیه دارم اما ضربه را نه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدی هوایم راداشته باشی ؟ احمقانه است تو دیگر من را هم نداری چه برسد به هوایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقاته ای از این ساده تر بلد نیستم... هوا سرد است،مراقب خودت باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اگه گوشی 1100 داشته باشی ولی اونی که دوسش داری بهش اس ام اس بده... بهتر از 1000000 تا گوشی آیفون 6 .... نه؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن خدا اونایی رو ک دوست داره زود میبره پیش خودش... حداقل از این مطمئنم ک عمرمون زیاده زمین ک جای خوبا نیس... یکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جدولی هست که اگر حل شود جایزه ان مرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دو حس از جنس یکدیگر چه تلخ می گذرند از هم .... کار از کار می گذرد ..... و تو از من