بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه؛ خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاك چوبهاى خيسى هستند كه با آتش زندگى نه ميسوزند و نه خاكستر ميشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كفش همه ى وجودش رو فداى كسى ميكنه كه پا تو دلش ميذاره  كفشتم جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا  هر كس به يادم هست به يادش باش/ كنارم نيست، كنارش باش/ اگر تنهاست، پناهش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی:  بخند هر چند که غمگینی.  ببخش هر چند که مسکینی.  فراموش کن هر چند که دلگیری.  این گونه بودن زیباست هر چند که آسان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارب ز كرم جزاى نيكى بفرست / ماشين و آپارتمان شيكى بفرست  من ميل به تك خورى ندارم، لطفا / از اين دم بخت ها شريكى بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر کسی یادم کند، یادش بخیر/ الهی هر کسی یادم نکرد، یادش بخیر/ بارالها هر کسی یادش رود، یادم کند، یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان باوفا سايه گستر لحظه هاى تلخ و شيرين روزگارند؛ سايه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز كه كار همه ميساخت خداوند/ ما دير رسيديم و به جايى نرسيديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهى كه همه عمر پشيمانم از آن ؛ اعتماديست كه بر مردم دنيا كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست ، درحمل بار غصه ات با شوق شركت میكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم گله مندى شده است  من بگريم تو بخندى شده است  از دلم هيچ ياد نكردى شايد  عشق هم سهميه بندى شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر من مباش مسافر،به سپيده ها بينديش  چشم فرداها براهه،راه سختى مانده در پيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه كودكانه دست كسى راگرفتم گم شدم! آنقدر كه درمن هراس گرفتن دست هست ترس از گم شدن نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم  آسمان مال من است  پنچره فکر هوا عشق زمين ماله من است  چه اهميت دارد  گاه اگر مي رويند  قارچ هاي غربت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما حالا حاضر نیستم حتی کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه؛ خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان پاك چوبهاى خيسى هستند كه با آتش زندگى نه ميسوزند و نه خاكستر ميشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه كفش همه ى وجودش رو فداى كسى ميكنه كه پا تو دلش ميذاره  كفشتم جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا  هر كس به يادم هست به يادش باش/ كنارم نيست، كنارش باش/ اگر تنهاست، پناهش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی:  بخند هر چند که غمگینی.  ببخش هر چند که مسکینی.  فراموش کن هر چند که دلگیری.  این گونه بودن زیباست هر چند که آسان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يارب ز كرم جزاى نيكى بفرست / ماشين و آپارتمان شيكى بفرست  من ميل به تك خورى ندارم، لطفا / از اين دم بخت ها شريكى بفرست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر کسی یادم کند، یادش بخیر/ الهی هر کسی یادم نکرد، یادش بخیر/ بارالها هر کسی یادش رود، یادم کند، یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان باوفا سايه گستر لحظه هاى تلخ و شيرين روزگارند؛ سايه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز كه كار همه ميساخت خداوند/ ما دير رسيديم و به جايى نرسيديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهى كه همه عمر پشيمانم از آن ؛ اعتماديست كه بر مردم دنيا كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست ، درحمل بار غصه ات با شوق شركت میكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم گله مندى شده است  من بگريم تو بخندى شده است  از دلم هيچ ياد نكردى شايد  عشق هم سهميه بندى شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر من مباش مسافر،به سپيده ها بينديش  چشم فرداها براهه،راه سختى مانده در پيش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه كودكانه دست كسى راگرفتم گم شدم! آنقدر كه درمن هراس گرفتن دست هست ترس از گم شدن نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا هستم باشم  آسمان مال من است  پنچره فکر هوا عشق زمين ماله من است  چه اهميت دارد  گاه اگر مي رويند  قارچ هاي غربت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما حالا حاضر نیستم حتی کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست.