بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى با كاميون عشقت از سربالايى پيچ دل من بالا ميرفتى، ميدونستم چيزى جز گرد و غبارت واسه من جا نميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه معتاد رفيقيم و خمار روى دوست/ در مرام ما نباشد ترك اين نوع اعتياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من جايگاه رفيقى است كه شقايق ها حسرت آن را ميخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستى مهم ترين نيك بختى انسان است "هيوم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهر تو و هر كه تو را دارد دوست/ آرامش خاطر از خدا ميخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بوى گلى را دوست ندارى، شاخه هايش را نشكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به آنکه دوری اش غمم؛ خانه اش قلبم و فراموشی اش مرگم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز يه شاپرک تو خونتون کشيد سرک / يه خورده ياد ما بيفت نگو ولش کن به درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست ، درحمل بار غصه ات با شوق شركت میكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهى كه همه عمر پشيمانم از آن ؛ اعتماديست كه بر مردم دنيا كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز كه كار همه ميساخت خداوند/ ما دير رسيديم و به جايى نرسيديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان باوفا سايه گستر لحظه هاى تلخ و شيرين روزگارند؛ سايه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر کسی یادم کند، یادش بخیر/ الهی هر کسی یادم نکرد، یادش بخیر/ بارالها هر کسی یادش رود، یادم کند، یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را از ماهی بیاموز...  که چه بی پایان آب را پر از بوسه های بی پاسخ میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگى مانند زودپز باش؛ وقتى جوش آوردى در کمال خونسردى سوت بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش كه از شادى تو دلشادم/ تا تو شادى ز غم هر دو جهان آزادم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى با كاميون عشقت از سربالايى پيچ دل من بالا ميرفتى، ميدونستم چيزى جز گرد و غبارت واسه من جا نميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه معتاد رفيقيم و خمار روى دوست/ در مرام ما نباشد ترك اين نوع اعتياد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من جايگاه رفيقى است كه شقايق ها حسرت آن را ميخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستى مهم ترين نيك بختى انسان است "هيوم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بهر تو و هر كه تو را دارد دوست/ آرامش خاطر از خدا ميخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بوى گلى را دوست ندارى، شاخه هايش را نشكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به آنکه دوری اش غمم؛ خانه اش قلبم و فراموشی اش مرگم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يه روز يه شاپرک تو خونتون کشيد سرک / يه خورده ياد ما بيفت نگو ولش کن به درک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روى باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشست ، درحمل بار غصه ات با شوق شركت میكنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهى كه همه عمر پشيمانم از آن ؛ اعتماديست كه بر مردم دنيا كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنروز كه كار همه ميساخت خداوند/ ما دير رسيديم و به جايى نرسيديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان باوفا سايه گستر لحظه هاى تلخ و شيرين روزگارند؛ سايه ات برقرار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر کسی یادم کند، یادش بخیر/ الهی هر کسی یادم نکرد، یادش بخیر/ بارالها هر کسی یادش رود، یادم کند، یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را از ماهی بیاموز...  که چه بی پایان آب را پر از بوسه های بی پاسخ میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگى مانند زودپز باش؛ وقتى جوش آوردى در کمال خونسردى سوت بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش كه از شادى تو دلشادم/ تا تو شادى ز غم هر دو جهان آزادم