بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى فروغ روى ياران زندگى تابنده نيست / دولت بى دوست در جهان پاينده نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش كه از حال دل من خبرت بود / اى كاش دمى از سر كويم گذرت بود  من مرغ اسيرم كه ندارم پر پرواز / اى كاش كه كاشانه من زير پرت بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب درياى حسرت كلبه اى دارم قديمى/ از تمام دار دنيا دوستى دارم صميمى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه يادش ياد ماست؛ سرور و سالار ماست / ياد او درمان ما و جاى او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد، در اين اندوه ويرانى، كمى تا قسمتى ابرى و شايد هم بارانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى زندان سرد كينه هاست من گريزانم از اين زندان كه نامش زندگيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي بايد كرد گاه با يك گل سرخ،گاه با يك دل تنگ ،گاه بايد روييد در پس اين باران، گاه بايد خنديد بر غمي بي پايان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم:  بیا جهان را قسمت کنیم،  آسمون واسه من ابراش مال تو،  دریا مال من موجاش مال تو،  ماه مال من خورشید مال تو...  خدا خندید و گفت:  بندگی کن همه دنیا مال تو...  من هم مال تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد کنار زد این غبار غم انگیز غم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻲ ﭼﺮﺍﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﻢ ﺷﺪﻩ،ﺍﺧﻪ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ! ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺗﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما ميگن بارون رو دوست دارن ولي چتر ميگيرن رو سرشون  آدما ميگن بلبل رو دوست دارن ولي ميذارنش تو قفس  بايد از دوست داشتن آدما ترسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم هر كسى كه باشى خوش بحال روزگارش  آخه پاييز و زمستونش ميشه رنگ بهارش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا در فراغ دوست بگير از من دنيا را / اگر بى عشق او باشم نبينم صبح فردا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم گله مندی شده است / من بگر یم و تو بخندی شده است / آشنایان زما یاد نکنند/ شاید احوالپرسی هم سهمیه بندی شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام فصل هايى كه تو برام ساخته بودى پر بود از رنگهاى مصنوعى اما وقتى خدا رو پيدا كردم خودم شدم يكى از فصل ها با رنگ واقعى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنیم چرخ فلک مردم ازهم جداست / هرچه راکه میکشیم ازدست خداست!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى فروغ روى ياران زندگى تابنده نيست / دولت بى دوست در جهان پاينده نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كاش كه از حال دل من خبرت بود / اى كاش دمى از سر كويم گذرت بود  من مرغ اسيرم كه ندارم پر پرواز / اى كاش كه كاشانه من زير پرت بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب درياى حسرت كلبه اى دارم قديمى/ از تمام دار دنيا دوستى دارم صميمى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه يادش ياد ماست؛ سرور و سالار ماست / ياد او درمان ما و جاى او در قلب ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم احساس غم دارد، در اين اندوه ويرانى، كمى تا قسمتى ابرى و شايد هم بارانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى زندان سرد كينه هاست من گريزانم از اين زندان كه نامش زندگيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي بايد كرد گاه با يك گل سرخ،گاه با يك دل تنگ ،گاه بايد روييد در پس اين باران، گاه بايد خنديد بر غمي بي پايان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم:  بیا جهان را قسمت کنیم،  آسمون واسه من ابراش مال تو،  دریا مال من موجاش مال تو،  ماه مال من خورشید مال تو...  خدا خندید و گفت:  بندگی کن همه دنیا مال تو...  من هم مال تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد کنار زد این غبار غم انگیز غم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻲ ﭼﺮﺍﻣﻌﺮﻓﺖ ﻛﻢ ﺷﺪﻩ،ﺍﺧﻪ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ! ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺗﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما ميگن بارون رو دوست دارن ولي چتر ميگيرن رو سرشون  آدما ميگن بلبل رو دوست دارن ولي ميذارنش تو قفس  بايد از دوست داشتن آدما ترسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم هر كسى كه باشى خوش بحال روزگارش  آخه پاييز و زمستونش ميشه رنگ بهارش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا در فراغ دوست بگير از من دنيا را / اگر بى عشق او باشم نبينم صبح فردا را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم گله مندی شده است / من بگر یم و تو بخندی شده است / آشنایان زما یاد نکنند/ شاید احوالپرسی هم سهمیه بندی شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام فصل هايى كه تو برام ساخته بودى پر بود از رنگهاى مصنوعى اما وقتى خدا رو پيدا كردم خودم شدم يكى از فصل ها با رنگ واقعى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنیم چرخ فلک مردم ازهم جداست / هرچه راکه میکشیم ازدست خداست!