بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ازخدا بخواه تو رو تمناي دلي كنه كه مثل خودت پراز محبت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام اگر کسي يادم نکرد يادش کنم ، شايد او تنهاتر از من باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترى گر بنويسند ز خوبان جهان / تو به سر دفتر خوبان جهان فهرستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر دلت ياد كسي كرد و فروريخت  بياد آر: كه من نيز بياد تو چنينم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد !  امشب دلی کشیدم  شبیه نیمه سیبی،  که به خاطر لرزش دستانم  در زیر آواری از رنگها  ناپدید ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگرخورديم قشنگ است  يه شانه يار هم بوديم قشنگ است  در اين دنيا كه پايانش به مرگ است  برای هم اگر مرديم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسم كهنه بود كهنه ترشد،دلم ديوانه بود ديوانه ترشد،طبيب آمد حالم بپرسيد طبيب از بخت من ديوانه تر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زيباترين جادوى روى زمين است ، اما افسوس که ميدانم جادو تنها توهمى است زيبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی به اجبار و دوستیها ماندنی اند حتی با سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دیر می فهمیم زندگی همان روزهایی بود که سپری شدنش را آرزو می کردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک رفت ولی زیرلب این را میگفت: او یقینا پی معشوق خودش می آید!  پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود: مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد!  "عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى فقط به خاطر پري قصه بخواي قهرمان داستان باشي ، آخرش چيزي نخواهى شد جز همون كلاغى كه به خونش نرسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درساحل قلبها این جای پای دوست است که می ماند؛ وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداي رفيقي كه رو طاقچه دلش گاهي قلب ما رو هم يه دستمال ميكشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه میتوان زندگی را در اغوش گرفت.فقط کافی است زندگی ات یک نفر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران باريد!  خيس شد خاطره ها!  خوش به حال دل ابري هوا!  هر كجا هستي باش!  آسمانت آبي ودلت از غصه دنيا خالي!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه ازخدا بخواه تو رو تمناي دلي كنه كه مثل خودت پراز محبت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام اگر کسي يادم نکرد يادش کنم ، شايد او تنهاتر از من باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترى گر بنويسند ز خوبان جهان / تو به سر دفتر خوبان جهان فهرستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر دلت ياد كسي كرد و فروريخت  بياد آر: كه من نيز بياد تو چنينم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد !  امشب دلی کشیدم  شبیه نیمه سیبی،  که به خاطر لرزش دستانم  در زیر آواری از رنگها  ناپدید ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگرخورديم قشنگ است  يه شانه يار هم بوديم قشنگ است  در اين دنيا كه پايانش به مرگ است  برای هم اگر مرديم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباسم كهنه بود كهنه ترشد،دلم ديوانه بود ديوانه ترشد،طبيب آمد حالم بپرسيد طبيب از بخت من ديوانه تر شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زيباترين جادوى روى زمين است ، اما افسوس که ميدانم جادو تنها توهمى است زيبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادها فراموش نخواهند شد حتی به اجبار و دوستیها ماندنی اند حتی با سکوت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دیر می فهمیم زندگی همان روزهایی بود که سپری شدنش را آرزو می کردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک رفت ولی زیرلب این را میگفت: او یقینا پی معشوق خودش می آید!  پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود: مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد!  "عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى فقط به خاطر پري قصه بخواي قهرمان داستان باشي ، آخرش چيزي نخواهى شد جز همون كلاغى كه به خونش نرسيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درساحل قلبها این جای پای دوست است که می ماند؛ وگرنه موج روزگار هر ردپایی را پاک میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فداي رفيقي كه رو طاقچه دلش گاهي قلب ما رو هم يه دستمال ميكشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه میتوان زندگی را در اغوش گرفت.فقط کافی است زندگی ات یک نفر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران باريد!  خيس شد خاطره ها!  خوش به حال دل ابري هوا!  هر كجا هستي باش!  آسمانت آبي ودلت از غصه دنيا خالي!