بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت آنقدر زیباست که هرسنجاقکی بدون ترس درکف دستانت ، آب خواهد خورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بامن دلم تنهاترين است / نگاهت در دلم شور آفرين است  مرا در شعله ى عشق بسوزان / كه رسم دوستداريها همين است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگرخورديم قشنگ است  به شانه بارهم برديم قشنگ است  در این دنیا كه پايانش به مرگ است  بياد هم اگر مانديم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نازن تو ناناز  همه سيرن تو پياز  همه شورن تو شكر  همه قلوه تو جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اى دوست گاه بيگاه در دفترچه خاطرات دلت ياد دلى كن كه گاه بيگاه بياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسك گفت اي گندم تو گواه باش كه مرا براي ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده اى بودم كه از ترس من از گرسنگى مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كوتاهي لحظات باهم بودن منگر  به وسعت لحظه هايي نگاه كن كه بيادت هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قانون دنيا همين باشد... تو صاحب آرزويى هستى كه شيرينى تعبيرش از آن ديگريست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را حبس ميكنم تا شايد راهى براى رهايى از خويش پيدا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت تنها شدى ، بدون خدا همه رو بيرون كرده كه : " خودت باشى و خودش... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر هميشه يكيه ، شايد در تمام عمرش نتواند بيش از يك نفر باشد اما گاهي يك نگاهش يك دعايش يك دنيا يك خاطره براى ما ارزش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه دور بودن معناي فراموش کردن نيست ، گاهي فرصتي است براي دلتنگ شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي محبت هايى كه عميقند،  نديدن و نبودن هرگز بهانه از ياد بردن نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مهربانیت از دور چه نزدیک است  عجیب حس میکنم كه جغرافیا دروغ تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز رسد غمى به اندازه كوه / يك روز رسد خوشى به اندازه دشت  افسانه زندگى چنين است عزيز / در سايه كوه بايد از دشت گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درست مثل یک تاکسی است  مسافران تک تک پیاده می شوند از آن  تنها تفاوت این تاکسی با تاکسی های دیگر  پیاده کردن مسافران است در جایی که نمی خواهند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانیت آنقدر زیباست که هرسنجاقکی بدون ترس درکف دستانت ، آب خواهد خورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا بامن دلم تنهاترين است / نگاهت در دلم شور آفرين است  مرا در شعله ى عشق بسوزان / كه رسم دوستداريها همين است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درد هم اگرخورديم قشنگ است  به شانه بارهم برديم قشنگ است  در این دنیا كه پايانش به مرگ است  بياد هم اگر مانديم قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نازن تو ناناز  همه سيرن تو پياز  همه شورن تو شكر  همه قلوه تو جيگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام اى دوست گاه بيگاه در دفترچه خاطرات دلت ياد دلى كن كه گاه بيگاه بياد توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسك گفت اي گندم تو گواه باش كه مرا براي ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده اى بودم كه از ترس من از گرسنگى مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كوتاهي لحظات باهم بودن منگر  به وسعت لحظه هايي نگاه كن كه بيادت هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قانون دنيا همين باشد... تو صاحب آرزويى هستى كه شيرينى تعبيرش از آن ديگريست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره ها را حبس ميكنم تا شايد راهى براى رهايى از خويش پيدا كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت تنها شدى ، بدون خدا همه رو بيرون كرده كه : " خودت باشى و خودش... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر هميشه يكيه ، شايد در تمام عمرش نتواند بيش از يك نفر باشد اما گاهي يك نگاهش يك دعايش يك دنيا يك خاطره براى ما ارزش دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه دور بودن معناي فراموش کردن نيست ، گاهي فرصتي است براي دلتنگ شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي محبت هايى كه عميقند،  نديدن و نبودن هرگز بهانه از ياد بردن نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مهربانیت از دور چه نزدیک است  عجیب حس میکنم كه جغرافیا دروغ تاریخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك روز رسد غمى به اندازه كوه / يك روز رسد خوشى به اندازه دشت  افسانه زندگى چنين است عزيز / در سايه كوه بايد از دشت گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی درست مثل یک تاکسی است  مسافران تک تک پیاده می شوند از آن  تنها تفاوت این تاکسی با تاکسی های دیگر  پیاده کردن مسافران است در جایی که نمی خواهند . . .