بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگر خسته ای سکه ای از جلیقه کهنه اش در اورد تاصدقه دهد.  جمله ای روی صندوق دید و منصرف شد  (صدقه عمر را زیاد میکند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار به من یاد داد که با زندگی قهر نکنم .... چون دنیا منت کش کسی نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آن لحظه كه از دوست سلامي برسد  بي خبرباشي واز دوست پيامي برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست آن دوستم كه در تنهايى ام يادم كند در فراغ دورى خود سخت بيمارم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیز خیلی مایلم دعوت شما را بپذیرم و به زندگی تان بیایم ، اما متاسفانه نمی توانم.لطفا برنامه های خود را بخاطرمن تغییر ندهید!  با احترام فراوان  امضا(شانس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه اى را گفتند چه خواهى از خداى خويش؟ گفت عقل سالم خواهم تا براى عشقم دوباره ديوانه شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من تقدیم به کسی که هر از گاهی یادی از دل خسته ما می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمین درگردش و تا آسمان در چرخش است *** یاد یارانی چون شما بر قلب ما آرامش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر زندگيت براى سفيد ماندن صفحه ى غصه هايت هميشه دعا ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمهربانی یکی ازدرسهایمان بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لحظه های با دوست بودن مثل خط سفید جاده بود تکه تکه میشد اما قطع نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فكر رهايى نيستم دل به عشقت داده ام اهل جدايى نيستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق خوشبختی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك گنج ، يك دوست هميشگى نيست اما يك دوست ، يك گنج هميشگیست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارگر خسته ای سکه ای از جلیقه کهنه اش در اورد تاصدقه دهد.  جمله ای روی صندوق دید و منصرف شد  (صدقه عمر را زیاد میکند)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار به من یاد داد که با زندگی قهر نکنم .... چون دنیا منت کش کسی نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آن لحظه كه از دوست سلامي برسد  بي خبرباشي واز دوست پيامي برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست آن دوستم كه در تنهايى ام يادم كند در فراغ دورى خود سخت بيمارم كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیز خیلی مایلم دعوت شما را بپذیرم و به زندگی تان بیایم ، اما متاسفانه نمی توانم.لطفا برنامه های خود را بخاطرمن تغییر ندهید!  با احترام فراوان  امضا(شانس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديوانه اى را گفتند چه خواهى از خداى خويش؟ گفت عقل سالم خواهم تا براى عشقم دوباره ديوانه شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من تقدیم به کسی که هر از گاهی یادی از دل خسته ما می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمین درگردش و تا آسمان در چرخش است *** یاد یارانی چون شما بر قلب ما آرامش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود ، گاهی هزار دوره دعا‎ ‎بی اجابت است ، گاهی نا گفته قرعه به نام تو میشود ، گاهی گدایی بخت با تو نیست ، گاهی تمام شهر گدای تو می شود..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دفتر زندگيت براى سفيد ماندن صفحه ى غصه هايت هميشه دعا ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمهربانی یکی ازدرسهایمان بود بی شک تو شاگرد اول دنیا بودی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش لحظه های با دوست بودن مثل خط سفید جاده بود تکه تکه میشد اما قطع نمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فكر رهايى نيستم دل به عشقت داده ام اهل جدايى نيستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق خوشبختی هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك گنج ، يك دوست هميشگى نيست اما يك دوست ، يك گنج هميشگیست.