بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو بنگرد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در خانه ی شیشه ای زندگی میکنه هرگز به سمت خونه ی دیگران سنگ پرت نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چتر باشم یا بدون چتر فرقی نمیكند ، " بی دوست خیس بارانم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان بيگانگى و يگانگى ، هزار خانه است. آنكس كه غريب نيست شايد كه دوست نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبى گفتم به قليانم كه از جانم چه ميخواهى؟  نوشت باخط دود خود به دردت ميخورم گاهى ، تو بر من مينهى آتش كه درد خود كنى تسكين..  من بيچاره ميسوزم تو از حالم چه ميدانى..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين شب زمين ، شب پر از نگاه تو ، دعاي من براي تو ، خداي من پناه تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم ، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من تو باش نه برای اینکه در دنیای بزرگ تنها نباشم ، تو باش تا در دنیای بزرگه تنهاییم تنهاترین باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار چون گرگى پر بلاست طعمه اش ياران خوب باوفاست دورى از ياران مكن اى باوفا گرگ دوران در كف اين لحظه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چه آيد اين دل من كه كسى نگاه دارد نه به درد آشنايى نه به دلى راه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ساقیا امشب صدایم با صدایت ساز نیست،  یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست،  ساقیا امشب مخالف می نوازد تارتو،  یا که من مست و خرابم یا که تارت تار نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، بافتن یک قالیست ، نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی ، نقشه را اوست که تعیین کرده ، تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین ، نکند آخر کار ، قالی زندگیت را نخرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دایره قسمت روزگار ؛ ما فقط نقطه پرگاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را ز برای خود نمیخواهد کـــــس .... ما را همه از برای خود میخواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل دلیم اشاره رامی فهمیم راز شب پر ستاره را میفهمیم به پنجره های بسته عادت داریم به یار وفا دار ارادت داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو دنيا هيچي هيچي نداشته باشي مطمئن باش سه چيز هميشه مال تو هست: خداي مهربون ، فکراي قشنگ و قلب کوچيک من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو بنگرد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در خانه ی شیشه ای زندگی میکنه هرگز به سمت خونه ی دیگران سنگ پرت نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چتر باشم یا بدون چتر فرقی نمیكند ، " بی دوست خیس بارانم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان بيگانگى و يگانگى ، هزار خانه است. آنكس كه غريب نيست شايد كه دوست نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبى گفتم به قليانم كه از جانم چه ميخواهى؟  نوشت باخط دود خود به دردت ميخورم گاهى ، تو بر من مينهى آتش كه درد خود كنى تسكين..  من بيچاره ميسوزم تو از حالم چه ميدانى..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زيباترين شب زمين ، شب پر از نگاه تو ، دعاي من براي تو ، خداي من پناه تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم ، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من تو باش نه برای اینکه در دنیای بزرگ تنها نباشم ، تو باش تا در دنیای بزرگه تنهاییم تنهاترین باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار چون گرگى پر بلاست طعمه اش ياران خوب باوفاست دورى از ياران مكن اى باوفا گرگ دوران در كف اين لحظه هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چه آيد اين دل من كه كسى نگاه دارد نه به درد آشنايى نه به دلى راه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ساقیا امشب صدایم با صدایت ساز نیست،  یا که من بسیار مستم یا که سازت ساز نیست،  ساقیا امشب مخالف می نوازد تارتو،  یا که من مست و خرابم یا که تارت تار نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، بافتن یک قالیست ، نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی ، نقشه را اوست که تعیین کرده ، تو در این بین فقط میبافی نقشه را خوب ببین ، نکند آخر کار ، قالی زندگیت را نخرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دایره قسمت روزگار ؛ ما فقط نقطه پرگاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را ز برای خود نمیخواهد کـــــس .... ما را همه از برای خود میخواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما اهل دلیم اشاره رامی فهمیم راز شب پر ستاره را میفهمیم به پنجره های بسته عادت داریم به یار وفا دار ارادت داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو دنيا هيچي هيچي نداشته باشي مطمئن باش سه چيز هميشه مال تو هست: خداي مهربون ، فکراي قشنگ و قلب کوچيک من