بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضور شون نيست به دلهره ايست كه در نبودشون ايجاد ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كسي به دل نشست،  نشستنش مقدس است  حتي اگر نخواهدت،  نفس كشيدنش بس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی کاش یا رب نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون آدمایی که توی دریای مردونگی غرق میشن ولی از پل نامردی رد نمیشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را که چشم انتخاب کند ممکن است محبوب دل نشود ولی آن را که دل انتخاب کند بی گمان نور چشم خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای رو که مُرده ، هر 5 دقیقه 1 بار نبضشو نگیر ! دیگه مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها سهم مرغ عشق نيست ميتوان عاشق شد و گنجشك وار زيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آن كس كه صادقانه يادم ميكند هر لحظه عاشقانه يادش كن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهى ها چقدر اشتباه ميكنند ، قلاب علامت كدام سوال است ؟ كه بدان پاسخ ميدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادك هرچي بالاتر ميره قرقره از داغ دوريش لاغرتر ميشه قرقرتيم بادبادك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآنچه خواستم نيامد به دست / چون که بيگانه بودم به اين دنياى پست / بی آب بودم کوزه بدست / تا آب يافتم کوزه ام شکست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایت جالبیست ، کلمه ی زندگی با \"زن\" آغاز میشود و مردن با \"مرد\"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید توی زندگی یک نفر یا باشد یا نباشد نه اینکه هی باشد،هی نباشد...هی باشد،هی نباشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب هرکسي يک جور دل‌تنگ ِ کساني مي‌شود که دوستشان دارد ؛ من معمولا دل‌تنگ ِ آهنگ ِ صداي‌شان ، وقت ِ صدا کردن ِ اسم‌ام مي‌شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن، خوب است قهقهه، عالی است گریستن، آدم را آرام می کند اما… لعنت بر بغض...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت قشنگیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان را فراموش نمیکنند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضور شون نيست به دلهره ايست كه در نبودشون ايجاد ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كسي به دل نشست،  نشستنش مقدس است  حتي اگر نخواهدت،  نفس كشيدنش بس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی کاش یا رب نیفتد به کسی کار کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون آدمایی که توی دریای مردونگی غرق میشن ولی از پل نامردی رد نمیشن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را که چشم انتخاب کند ممکن است محبوب دل نشود ولی آن را که دل انتخاب کند بی گمان نور چشم خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ای رو که مُرده ، هر 5 دقیقه 1 بار نبضشو نگیر ! دیگه مرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها سهم مرغ عشق نيست ميتوان عاشق شد و گنجشك وار زيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آن كس كه صادقانه يادم ميكند هر لحظه عاشقانه يادش كن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهى ها چقدر اشتباه ميكنند ، قلاب علامت كدام سوال است ؟ كه بدان پاسخ ميدهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبادك هرچي بالاتر ميره قرقره از داغ دوريش لاغرتر ميشه قرقرتيم بادبادك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآنچه خواستم نيامد به دست / چون که بيگانه بودم به اين دنياى پست / بی آب بودم کوزه بدست / تا آب يافتم کوزه ام شکست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایت جالبیست ، کلمه ی زندگی با \"زن\" آغاز میشود و مردن با \"مرد\"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی باید توی زندگی یک نفر یا باشد یا نباشد نه اینکه هی باشد،هی نباشد...هی باشد،هی نباشد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خب هرکسي يک جور دل‌تنگ ِ کساني مي‌شود که دوستشان دارد ؛ من معمولا دل‌تنگ ِ آهنگ ِ صداي‌شان ، وقت ِ صدا کردن ِ اسم‌ام مي‌شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خندیدن، خوب است قهقهه، عالی است گریستن، آدم را آرام می کند اما… لعنت بر بغض...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت قشنگیست که فراموش شدگان فراموش کنندگان را فراموش نمیکنند