بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ديگه خطا نكن  زندگی رو باختی دل من  مردمو شناختی دل من  توی خون نشستی دل من  بيصدا شكستی دل من  ساكت و صبوری دل من  مثل بوف كوری دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه ها وقتیست که بهترین ها به یادت باشند. بهترین نیستم ولی به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ندارم شمع باشم دختران فوتم كنند... دوست دارم سيگار باشم لوتيان دودم كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا را باید ازنیلوفری آموخت که به دور هر شاخه ای میپیچد به دور همان شاخه میمیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نمیتونیم به دلمون یاد بدیم که نشکنه ولی میتونیم بهش یاد بدیم که اگه شکست لبه ی تیزش دست اونی که شکستش رو نبره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را شستم ، جور دیگری هم دیدم ولی در این زمونه بی وفا فایده نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در دست محبوبی گرفتار ، نه سر در کوچه باغی بر سر دار ، از این بیهوده گردیدن چه حاصل ، پیاده میشوم دنیا نگهدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگ تو دریاست . آما دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگ از دریاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالاها ای خدای عدل و داد:  هر که را کرد یادی از ما زنده باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر جا دلت شكست قبل رفتن خودت جاروش كن،تا هر كس منت دستاي زخميشو رو سرت نذاره !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمار خودتیم، نوكر مرامتیم ،شرمنده خوبی هاتیم، اسیر اس ام اس هاتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین رفیق بهت اونیه که ازدورترین فاصله همیشه به فکرته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید:كدام راه نزدیكتراست؟  گفتم: به كجا؟  گفت: به خلوتگه دوست!  گفتم: تو مگر فاصله اي می بینی بین دل وآنكس كه دلت منزل اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان بزرگ همچون کوهند هرچه ازآنها دورشویم عظمت آنها نمایان تراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همچو او از خوش یک «دوره گرد» زندگی را بار دیگر دوره کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب همان كهنه شرابى ست كه هرچه بيشتر بماند مستيش بيشتر است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ديگه خطا نكن  زندگی رو باختی دل من  مردمو شناختی دل من  توی خون نشستی دل من  بيصدا شكستی دل من  ساكت و صبوری دل من  مثل بوف كوری دل من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظه ها وقتیست که بهترین ها به یادت باشند. بهترین نیستم ولی به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ندارم شمع باشم دختران فوتم كنند... دوست دارم سيگار باشم لوتيان دودم كنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا را باید ازنیلوفری آموخت که به دور هر شاخه ای میپیچد به دور همان شاخه میمیرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نمیتونیم به دلمون یاد بدیم که نشکنه ولی میتونیم بهش یاد بدیم که اگه شکست لبه ی تیزش دست اونی که شکستش رو نبره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانم را شستم ، جور دیگری هم دیدم ولی در این زمونه بی وفا فایده نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در دست محبوبی گرفتار ، نه سر در کوچه باغی بر سر دار ، از این بیهوده گردیدن چه حاصل ، پیاده میشوم دنیا نگهدار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بستن مثل پرت کردن سنگ تو دریاست . آما دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگ از دریاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالاها ای خدای عدل و داد:  هر که را کرد یادی از ما زنده باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر جا دلت شكست قبل رفتن خودت جاروش كن،تا هر كس منت دستاي زخميشو رو سرت نذاره !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خمار خودتیم، نوكر مرامتیم ،شرمنده خوبی هاتیم، اسیر اس ام اس هاتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکترین رفیق بهت اونیه که ازدورترین فاصله همیشه به فکرته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید:كدام راه نزدیكتراست؟  گفتم: به كجا؟  گفت: به خلوتگه دوست!  گفتم: تو مگر فاصله اي می بینی بین دل وآنكس كه دلت منزل اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان بزرگ همچون کوهند هرچه ازآنها دورشویم عظمت آنها نمایان تراست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد همچو او از خوش یک «دوره گرد» زندگی را بار دیگر دوره کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوب همان كهنه شرابى ست كه هرچه بيشتر بماند مستيش بيشتر است