بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن و لبخند بزن به خاطر اونهایی که با لبخندت زندگی میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شهدگل است ، زنبور زمان ميخوردش!  آنچه باقي مي ماند:  عسل خاطره هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستى برگ گلى نيست كه بر باد رود!  تشنه را آب محال است كه از ياد رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى دوست پايبند وفا بودم و هستم  والله كه من اهل صفا بودم و هستم  دانى ز چه اين دل به خودش مي بالد  از اينكه فداى رفقا بودم و هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکردم در اين دنيا گناهى * فقط کردم به چشمانت نگاهى * گناه من اگر باشد نگاهى * مجازاتم بکن هر طور که خواهى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار هم گله مندی شده است من بگویم تو بخندی شده است آشنایان زما یادی نکنند شاید احوالپرسی هم سهمیه بندی شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی گمان زیباست آزادی ولی من چون قناری دوست دارم در قفس باشم که زیباتر بخوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی بر پهلویم است ، روزگار نمک میپاشد و من پیچ و تاب میخورم و همه فکر میکنند که من میرقصم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همانم که اگر دوست مرا یاد کند به صفای قدمش دیده خود فرش کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستات رو به من بده با هم از آتش بگذریم . آنان که سوختند تنها بودند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمي با دوست بسر بردن دو صد دنيا بها دارد  خوشا آنكس كه در دنيا رفيقي با وفا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير اين سقف كبود زير اين شعله سنگين سكوت اگر از ياد تو يادى نكنم ميميرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان بى دوستان زندان جان است / صفاى زندگى با دوستان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرام ما اسيران عاشقى رسمى ندارد / دوستى مى پرستيم چون که پايانى ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه! نه اینکه نباشی تا نبودت عادت بشه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن و لبخند بزن به خاطر اونهایی که با لبخندت زندگی میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي شهدگل است ، زنبور زمان ميخوردش!  آنچه باقي مي ماند:  عسل خاطره هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستى برگ گلى نيست كه بر باد رود!  تشنه را آب محال است كه از ياد رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى دوست پايبند وفا بودم و هستم  والله كه من اهل صفا بودم و هستم  دانى ز چه اين دل به خودش مي بالد  از اينكه فداى رفقا بودم و هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکردم در اين دنيا گناهى * فقط کردم به چشمانت نگاهى * گناه من اگر باشد نگاهى * مجازاتم بکن هر طور که خواهى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار هم گله مندی شده است من بگویم تو بخندی شده است آشنایان زما یادی نکنند شاید احوالپرسی هم سهمیه بندی شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی گمان زیباست آزادی ولی من چون قناری دوست دارم در قفس باشم که زیباتر بخوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمی بر پهلویم است ، روزگار نمک میپاشد و من پیچ و تاب میخورم و همه فکر میکنند که من میرقصم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همانم که اگر دوست مرا یاد کند به صفای قدمش دیده خود فرش کنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستات رو به من بده با هم از آتش بگذریم . آنان که سوختند تنها بودند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمي با دوست بسر بردن دو صد دنيا بها دارد  خوشا آنكس كه در دنيا رفيقي با وفا دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير اين سقف كبود زير اين شعله سنگين سكوت اگر از ياد تو يادى نكنم ميميرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان بى دوستان زندان جان است / صفاى زندگى با دوستان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرام ما اسيران عاشقى رسمى ندارد / دوستى مى پرستيم چون که پايانى ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه! نه اینکه نباشی تا نبودت عادت بشه...