بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا کوچ دهد دست طبیعت ما را / این دل ماست که پیوسته ز هم یاد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دوستي ها مثل رابطه دست و چشم بود. وقتي دستت زخم مي شه چشمت گريه ميكنه و وقتي چشمت گريه مي كنه دستت اشكشو پاك مي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار روزی به نام فراموشی وجود ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه آرزو داری زیرا گاهی آرزوی تو کوچک است و شایستگی تو بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياى ما پر از دستهايى است ، كه خسته نمى شوند از نگه داشتن نقابها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تنهاييم دنبال يه دوست ميگرديم وقتى پيدايش ميكنيم دنبال عيباش ميگرديم وقتى از دستش ميديم دنبال خاطره هاش ميگرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس یعنی آروم وبی صدا تو قلب ها سرک بکشی و با زبون بی زبونی بگی به یادتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن دنیا را دوست داری یا دوستت را؟  گفتم ای بی خبران دوست من دنیای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکترين هواي دنيا ، متعلق به لحظه ايست که دلمان هواي همديگر را ميکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل از دل و جان هر دو خریدار توایم / دل ندارد بخدا هرکه خریدار تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات ، چوبهای خیسی هستند که با آتش زندگی نه میسوزند و نه خاکستر میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان اي كوه بلند !  اي سراپا همه پند از تو اين تجربه آموخته ام كه نلرزد تنم از غرش ارابه سنگين زمان ...  كاه بودن سهل است ، كوه مي بايد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر انسانهای خوب. آنانکه در اندیشه دیگران تصویر زیبا می نگارند.. تا آنجا که یادشان زیبا و خاطرشان همواره در دل میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیمرغ وار بر قلل قاف آرزو هایم ، پنهان ز چشم مردم دنیا نشسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مدتش مهم نیست دوامش مهمه / دوری و نزدیکش مهم نیست یادش مهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خون غم نوشتم غربت مکان ما نیست خنجر زدن به یاران هرگز مرام ما نیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا کوچ دهد دست طبیعت ما را / این دل ماست که پیوسته ز هم یاد کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دوستي ها مثل رابطه دست و چشم بود. وقتي دستت زخم مي شه چشمت گريه ميكنه و وقتي چشمت گريه مي كنه دستت اشكشو پاك مي كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار روزی به نام فراموشی وجود ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ازخدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه آرزو داری زیرا گاهی آرزوی تو کوچک است و شایستگی تو بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياى ما پر از دستهايى است ، كه خسته نمى شوند از نگه داشتن نقابها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تنهاييم دنبال يه دوست ميگرديم وقتى پيدايش ميكنيم دنبال عيباش ميگرديم وقتى از دستش ميديم دنبال خاطره هاش ميگرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس یعنی آروم وبی صدا تو قلب ها سرک بکشی و با زبون بی زبونی بگی به یادتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن دنیا را دوست داری یا دوستت را؟  گفتم ای بی خبران دوست من دنیای من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکترين هواي دنيا ، متعلق به لحظه ايست که دلمان هواي همديگر را ميکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل از دل و جان هر دو خریدار توایم / دل ندارد بخدا هرکه خریدار تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات ، چوبهای خیسی هستند که با آتش زندگی نه میسوزند و نه خاکستر میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان اي كوه بلند !  اي سراپا همه پند از تو اين تجربه آموخته ام كه نلرزد تنم از غرش ارابه سنگين زمان ...  كاه بودن سهل است ، كوه مي بايد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر انسانهای خوب. آنانکه در اندیشه دیگران تصویر زیبا می نگارند.. تا آنجا که یادشان زیبا و خاطرشان همواره در دل میماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیمرغ وار بر قلل قاف آرزو هایم ، پنهان ز چشم مردم دنیا نشسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی مدتش مهم نیست دوامش مهمه / دوری و نزدیکش مهم نیست یادش مهمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خون غم نوشتم غربت مکان ما نیست خنجر زدن به یاران هرگز مرام ما نیست