بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد پروانه را نیز دوست میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دريا به ساحل سر ميزنه / مهم نيست كه ساحل دستش رو بگيره يا نه مهم اثبات وفاداري درياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر خودت مثل مریم مقدس پاکی ، که همسرت را چون عیسی می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خویش آموختم درس محبت را ، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي زندگيت طعم عسل شه  دعاي دشمنت هي بي اثرشه  ستارت تا ابد روشن بمونه  سياهي راه خونت رو ندونه  الهي مرغ عشق آرزوهات  سرشب تاسحر يكدم بخونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان دنیا  .  .  روزی روزگاری خدا ما را آفرید , تا آدم باشیم  قصه ما به سر رسید.  خدا به خواستش نرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبي باش مثل آسمان تا...  عمری به هوای ديدنت سر به هوا باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام ميزني تا تنهايي ام را تكانده باشي به چه دل خوش كرده اي تو؟؟؟.....  تكاندن برف از شانه آدم برفي....؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهي سفري كن...  به حوالي دلت...  شايد خاطره اي منتظر لمس نگاهت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي صمیمی ای دوست! گاه بیگاه لب پنجره خاطره ام می آیی. ای قدیمی ای خوب تو مرا ياد كني يا نكني من به يادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خاطر من حال و هوايت نرود گر سمت دل شكسته ام مي آيي آهسته بيا شيشه به پايت نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته م ديگران رادوست بدارم آن گونه که هستند نه آن گونه که ميخواهم باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افسانه زیبایی ، زیباتر از واقعیت ، راستی مگر هر شخصی احساس نمیکند نخستین روز بهار گویی نخستین روز افرینش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدمت يک شب به دريا خيره بودي تا سحر / کاش درياي تو بودم دل به دريا ميزدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوهت رابه برك ها بسبار  باييز نزديك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت از طلا تختی/ مسیری رو به خوشبختی/ برایت عمر نوحی را / وقار همچو کوهی را /برایت صبر ایوبی / حیاتی مملو از خوبی / برایت شاد بودن را / فقط آزاد بودن را / رفاقت را / صداقت را / محبت را دعا کردم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران زمین جای قشنگی نیست من از اهل زمینم خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل دارد پروانه را نیز دوست میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دريا به ساحل سر ميزنه / مهم نيست كه ساحل دستش رو بگيره يا نه مهم اثبات وفاداري درياست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر خودت مثل مریم مقدس پاکی ، که همسرت را چون عیسی می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از چشمان خویش آموختم درس محبت را ، که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي زندگيت طعم عسل شه  دعاي دشمنت هي بي اثرشه  ستارت تا ابد روشن بمونه  سياهي راه خونت رو ندونه  الهي مرغ عشق آرزوهات  سرشب تاسحر يكدم بخونه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین داستان دنیا  .  .  روزی روزگاری خدا ما را آفرید , تا آدم باشیم  قصه ما به سر رسید.  خدا به خواستش نرسید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبي باش مثل آسمان تا...  عمری به هوای ديدنت سر به هوا باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شانه ام ميزني تا تنهايي ام را تكانده باشي به چه دل خوش كرده اي تو؟؟؟.....  تكاندن برف از شانه آدم برفي....؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهي سفري كن...  به حوالي دلت...  شايد خاطره اي منتظر لمس نگاهت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي صمیمی ای دوست! گاه بیگاه لب پنجره خاطره ام می آیی. ای قدیمی ای خوب تو مرا ياد كني يا نكني من به يادت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خاطر من حال و هوايت نرود گر سمت دل شكسته ام مي آيي آهسته بيا شيشه به پايت نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته م ديگران رادوست بدارم آن گونه که هستند نه آن گونه که ميخواهم باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افسانه زیبایی ، زیباتر از واقعیت ، راستی مگر هر شخصی احساس نمیکند نخستین روز بهار گویی نخستین روز افرینش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدمت يک شب به دريا خيره بودي تا سحر / کاش درياي تو بودم دل به دريا ميزدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندوهت رابه برك ها بسبار  باييز نزديك است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت از طلا تختی/ مسیری رو به خوشبختی/ برایت عمر نوحی را / وقار همچو کوهی را /برایت صبر ایوبی / حیاتی مملو از خوبی / برایت شاد بودن را / فقط آزاد بودن را / رفاقت را / صداقت را / محبت را دعا کردم .