بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دنيا"را بغل گرفتيم گفتند: امن است هيچ كاری با ما ندارد،خوابمان برد.بيدار شديم،ديديم.....  آبستن تمام دردهايش شده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن دل گرفتنه وگر نه یکی بی دل میشه و یکی دودل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بغل گلهای لاله , سبدی پر از ستاره , میفرستم واسه دوستم که دلش مثل بهاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدم نابینا شیشه و الماس یکیه، اگه کسی قدرتو ندونست فکر نکن که تو شیشه ای، اون نابیناست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت شعار نداده ام، که به زور بايد لبخند زد!  بعضي وقت ها بايد تا نهايت آرامش گريست، آن گاه است که تبسمي ميهمان لبانت مي شود که زيبا تر از رنگين کمان بعد از باران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد! به حرمت کداممان نمیدانم! من همین قدرمیدانم باران صدای پای اجابت است،خدا با همه جبروتش دارد ناز میخرد،نیاز کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن بدون انتظار پاسخي از دنيا  " و بدان كه روزي آنقدر شرمنده ميشود كه بجای پاسخ لبخند با تمام سازهايت ميرقصد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين زمانه كه عصا از كور مي دزدند . دوپايان چهارپا صفت شدند .  غم دل پيش كي توان برد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم افتادن هربرگ آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرا می بارن اما همه عاشق ستاره ها میشن ، مواظب باش چشمک ستاره ، گریه ی ابرو از یادت نبره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گیر جاده ها فرصتی هستند برای آرام بودن و دیدن زیبایی کنار جاده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی هر آدمی به اندازه ناراحتی هست که در نبودنش حس می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه زندگى اجبار است مرگ انتطار است عشق يکبار است جدايى دشوار است اما محبت هميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید آوازه وار طلوع کرد دیوانه وار انتظارکشید و معصومانه غروب کرد و شاید ماه نمیداند چرا آسمان شب مال اوست.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آن هنگام زیباست که آدمی بداند فکری به خاطرش در هیاهوست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دنيا"را بغل گرفتيم گفتند: امن است هيچ كاری با ما ندارد،خوابمان برد.بيدار شديم،ديديم.....  آبستن تمام دردهايش شده ايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط دل دادن دل گرفتنه وگر نه یکی بی دل میشه و یکی دودل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بغل گلهای لاله , سبدی پر از ستاره , میفرستم واسه دوستم که دلش مثل بهاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدم نابینا شیشه و الماس یکیه، اگه کسی قدرتو ندونست فکر نکن که تو شیشه ای، اون نابیناست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت شعار نداده ام، که به زور بايد لبخند زد!  بعضي وقت ها بايد تا نهايت آرامش گريست، آن گاه است که تبسمي ميهمان لبانت مي شود که زيبا تر از رنگين کمان بعد از باران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد! به حرمت کداممان نمیدانم! من همین قدرمیدانم باران صدای پای اجابت است،خدا با همه جبروتش دارد ناز میخرد،نیاز کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن بدون انتظار پاسخي از دنيا  " و بدان كه روزي آنقدر شرمنده ميشود كه بجای پاسخ لبخند با تمام سازهايت ميرقصد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراين زمانه كه عصا از كور مي دزدند . دوپايان چهارپا صفت شدند .  غم دل پيش كي توان برد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو میکنم افتادن هربرگ آمینی باشد برای آرزوهای قشنگت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرا می بارن اما همه عاشق ستاره ها میشن ، مواظب باش چشمک ستاره ، گریه ی ابرو از یادت نبره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرعت گیر جاده ها فرصتی هستند برای آرام بودن و دیدن زیبایی کنار جاده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی هر آدمی به اندازه ناراحتی هست که در نبودنش حس می کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشه زندگى اجبار است مرگ انتطار است عشق يکبار است جدايى دشوار است اما محبت هميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید آوازه وار طلوع کرد دیوانه وار انتظارکشید و معصومانه غروب کرد و شاید ماه نمیداند چرا آسمان شب مال اوست.....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی آن هنگام زیباست که آدمی بداند فکری به خاطرش در هیاهوست...