بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آن نقطه نورانی \"چشم گرگان بیابان باشد, لحظه ها را دریاب, چشم فردا کور است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صدفی لیاقت داشتن مروارید را ندارد ، پس برای هر صدفی مروارید نشو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب گوش کن ، گاهی فرصتها بسیار آهسته در میزنند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ در خونتونم هر کی تورو بخواد باید منو بزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خرمنى از گل بريزم پاى دوست  عقل گفت؛ گل براى گل فرستادن خطاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنها عبور نفسها نیست ، تداعی لحظه هایی ست كه بیاد دوست میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد،ناله کردم ذره اي از دردهايم کم نشد ،در گلستان بوي گل بسيار بوييدم ولي،از هزاران گل گلي همچون شما پيدانشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی مجنون به لیلی گفت ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت ما و دوستان حکایت ماه و برکه است ، در دل جا دارند ولی از ما دورند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند کم خرج ترین آرایش چهره است ، چهره ات به این آرایش همیشه آراسته باد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند / چه خوش باور من شیدا که دنبال وفا گشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عالم رود یادم تو از یادم نخواهی رفت به شرط آنکه گهگاهی تو هم از ما یادی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اونی که دوسش داری خاک باشه و تو سفالگر باهاش چی میسازی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل آدما هم عین دماغ بود  وقتی میگرفت فین میکردی وا میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نه آنیم که در بازی زشت روزگار / هرکه دردیده مان نیست، زخاطر ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان هم مانند شمع فقط یک روز زندگی میکرد اما در کنار پروانه ی خودش...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آن نقطه نورانی \"چشم گرگان بیابان باشد, لحظه ها را دریاب, چشم فردا کور است!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صدفی لیاقت داشتن مروارید را ندارد ، پس برای هر صدفی مروارید نشو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب گوش کن ، گاهی فرصتها بسیار آهسته در میزنند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ در خونتونم هر کی تورو بخواد باید منو بزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم خرمنى از گل بريزم پاى دوست  عقل گفت؛ گل براى گل فرستادن خطاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تنها عبور نفسها نیست ، تداعی لحظه هایی ست كه بیاد دوست میگذرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد،ناله کردم ذره اي از دردهايم کم نشد ،در گلستان بوي گل بسيار بوييدم ولي،از هزاران گل گلي همچون شما پيدانشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی مجنون به لیلی گفت ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت ما و دوستان حکایت ماه و برکه است ، در دل جا دارند ولی از ما دورند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند کم خرج ترین آرایش چهره است ، چهره ات به این آرایش همیشه آراسته باد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند / چه خوش باور من شیدا که دنبال وفا گشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عالم رود یادم تو از یادم نخواهی رفت به شرط آنکه گهگاهی تو هم از ما یادی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه اونی که دوسش داری خاک باشه و تو سفالگر باهاش چی میسازی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دل آدما هم عین دماغ بود  وقتی میگرفت فین میکردی وا میشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما نه آنیم که در بازی زشت روزگار / هرکه دردیده مان نیست، زخاطر ببریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش انسان هم مانند شمع فقط یک روز زندگی میکرد اما در کنار پروانه ی خودش...