بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که بیشتر عاشقه ، کمتر وفا می بینه ، اونی که کمتر وفا داره ، بیشتر محبت می بینه ، اینه اون دنیایی که همه عاشقشن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى واى بر اسيرى كز ياد رفته باشد ، در دام مانده باشد ، صياد رفته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد آنكس كه گاهی یادي از ما میكند!  از خجالت ما غریبان غرق دریا میكند!  حال ما میپرسد و از مهربانیهاي خود این دل رنجور ما را عطر گلها میكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان احساس میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي مادر چون نگفت من گفت بچه هام!  به سلامتي شهيدي كه رفت رو مين واسه خاطر ناموس رفيقش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام تريلی بخرم!!!  بيا شاگردم شو و فقط بخواب!!!  پشت ماشين به عشق تو مينویسم  بوق نزن دادشم خوابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کتاب خوندم سیگار خوب نیست دیگه سیگار نکشیدم  تو کتاب خوندم مشروب خوب نیست دیگه مشروب نخوردم  تو کتاب خوندم رفیق خوب نیست دیگه کتاب نخوندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان فدای آن که یادم میکند، یاد او هر لحظه شادم میکند،مهربانی های او شیرین شکر، با مرامش کیش و ماتم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام دو گل بهشت: يكى عشق و ديگرى سرنوشت ، به قلم گفتم بنويس ، هرچى دلش خواست نوشت ، منو خاك پاى دوست و دوست را تاج سر ما نوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برلب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی , از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی ، گاه و بی گاه یادی از ما می کند با مرامش شرم سارم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ابر" براى سر سبزى... "آبروى" خود را گرو گذاشت!  چه با شكوه است، جارى شدن آبى "آسمان"...  و سر سبز شدن "زمين" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يعني بخند هر چندكه غمگيني ، ببخش هر چند كه مسكيني ، فراموش كن هر چند كه دلگيري ، اين گونه بودن زيباست هر چند كه آسان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خداست كه میداند  "بهترين"  در زندگی تو چگونه معنا میشود  من آن بهترین را برایت آرزو میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین لحظه شاد باش. زندگی تو همین لحظه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترك وفا و دوست نيست. رسم ما دريادلان خشكيدن احساس نيست. ما محبت را به نام دوست ارزان میكنيم.تا صداقت زنده است ما هم رفاقت میکنیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که بیشتر عاشقه ، کمتر وفا می بینه ، اونی که کمتر وفا داره ، بیشتر محبت می بینه ، اینه اون دنیایی که همه عاشقشن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى واى بر اسيرى كز ياد رفته باشد ، در دام مانده باشد ، صياد رفته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده باد آنكس كه گاهی یادي از ما میكند!  از خجالت ما غریبان غرق دریا میكند!  حال ما میپرسد و از مهربانیهاي خود این دل رنجور ما را عطر گلها میكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتبار آدمها به حضورشان نیست به دلهره ای است که در نبودشان احساس میکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي مادر چون نگفت من گفت بچه هام!  به سلامتي شهيدي كه رفت رو مين واسه خاطر ناموس رفيقش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام تريلی بخرم!!!  بيا شاگردم شو و فقط بخواب!!!  پشت ماشين به عشق تو مينویسم  بوق نزن دادشم خوابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کتاب خوندم سیگار خوب نیست دیگه سیگار نکشیدم  تو کتاب خوندم مشروب خوب نیست دیگه مشروب نخوردم  تو کتاب خوندم رفیق خوب نیست دیگه کتاب نخوندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان فدای آن که یادم میکند، یاد او هر لحظه شادم میکند،مهربانی های او شیرین شکر، با مرامش کیش و ماتم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام دو گل بهشت: يكى عشق و ديگرى سرنوشت ، به قلم گفتم بنويس ، هرچى دلش خواست نوشت ، منو خاك پاى دوست و دوست را تاج سر ما نوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برلب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی , از تمام دار دنیا دوستی دارم صمیمی ، گاه و بی گاه یادی از ما می کند با مرامش شرم سارم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"ابر" براى سر سبزى... "آبروى" خود را گرو گذاشت!  چه با شكوه است، جارى شدن آبى "آسمان"...  و سر سبز شدن "زمين" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي يعني بخند هر چندكه غمگيني ، ببخش هر چند كه مسكيني ، فراموش كن هر چند كه دلگيري ، اين گونه بودن زيباست هر چند كه آسان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خداست كه میداند  "بهترين"  در زندگی تو چگونه معنا میشود  من آن بهترین را برایت آرزو میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین لحظه شاد باش. زندگی تو همین لحظه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی اینکه خداوند آنقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم ما آوارگان ترك وفا و دوست نيست. رسم ما دريادلان خشكيدن احساس نيست. ما محبت را به نام دوست ارزان میكنيم.تا صداقت زنده است ما هم رفاقت میکنیم