بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا سرزمين واژگان واژگون است :  جايي كه گنج ، جنگ ميشود  درمان ، نامرد ميشود  قهقه ، هق هق ميشود  اما دزد، همان دزد است و درد همان درد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازقول دورترين بوته خاک بر تو اي دوست درود،حالت آيا خوبست؟ روزگارت آبيست؟همه اينجا خوبند،ني لبک ميخواند،قاصدک ميرقصد، بادعاشق شده است، فکرمن باش که من فکر توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانيت آنقدر زيباست كه سنجاقكى بدون ترس روى كف دستت آب خواهد خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مهر دوستان در خاطرم ياديست! اگر چه فاصله بسيار ، ارادت همچنان باقيست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعاى عشق ميكنيم و فراموش كرده ايم رنگ چشم هاى مادرمان را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خداوندا سوالی دارم.گفت:بپرس،گفتم چرا وقتی خوشحالم همه با من میخندن،ولی وقتی غمگینم كسی با من نمیگرید؟ گفت:خنده رو برای جمع آوري دوست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دل کسی رو شکستی، یه میخ بکوب به دیوار اگه از دلش درآوردی میخ رو از دیوار بیرون بیار اما اینو بدون، جای اون میخ، همیشه روی دیوار میمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایت مثل بالش مسافرخانه است سر های زیادی را تکیه گاه بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ارباب سخنانی هستی، که نگفته ای ولی حرفهایی که زده ای، ارباب تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تو يه حساب ديگه ميكردم ناراحت نشو ولي تازه فهميدم مردم راست ميگفتند تو آدم دو روي هستي ...  يه روت ماه يه روت گل يكي از يكي بهتر و قشنگتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر قلب خونين صليبي مي آويزم تا همگان بدانند قلب من جايگاه رفيقي است كه شقايقها حسرت آنرا مي خورند


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در قبيله مان پيغام دوست داشتنمان را با دود به هم ميرسانيم ، نميدانم آنسو تکه چوبى هست يا نه؟ من که اينجا جنگلى را به آتش کشيدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقيران قلبمان بي كينه است. دوستي با هركه كرديم جاي او در سينه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها امضای خداوند بروی زمین هستند و تو زیبا ترین امضای خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش و به دیگران هم شادی ببخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی رسید به پایت زمحبت و صفایت / به خدا ز مهربانی به جهان یگانه هستی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا سرزمين واژگان واژگون است :  جايي كه گنج ، جنگ ميشود  درمان ، نامرد ميشود  قهقه ، هق هق ميشود  اما دزد، همان دزد است و درد همان درد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازقول دورترين بوته خاک بر تو اي دوست درود،حالت آيا خوبست؟ روزگارت آبيست؟همه اينجا خوبند،ني لبک ميخواند،قاصدک ميرقصد، بادعاشق شده است، فکرمن باش که من فکر توام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانيت آنقدر زيباست كه سنجاقكى بدون ترس روى كف دستت آب خواهد خورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مهر دوستان در خاطرم ياديست! اگر چه فاصله بسيار ، ارادت همچنان باقيست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعاى عشق ميكنيم و فراموش كرده ايم رنگ چشم هاى مادرمان را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خداوندا سوالی دارم.گفت:بپرس،گفتم چرا وقتی خوشحالم همه با من میخندن،ولی وقتی غمگینم كسی با من نمیگرید؟ گفت:خنده رو برای جمع آوري دوست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دل کسی رو شکستی، یه میخ بکوب به دیوار اگه از دلش درآوردی میخ رو از دیوار بیرون بیار اما اینو بدون، جای اون میخ، همیشه روی دیوار میمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایت مثل بالش مسافرخانه است سر های زیادی را تکیه گاه بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ارباب سخنانی هستی، که نگفته ای ولی حرفهایی که زده ای، ارباب تو هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو تو يه حساب ديگه ميكردم ناراحت نشو ولي تازه فهميدم مردم راست ميگفتند تو آدم دو روي هستي ...  يه روت ماه يه روت گل يكي از يكي بهتر و قشنگتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بر قلب خونين صليبي مي آويزم تا همگان بدانند قلب من جايگاه رفيقي است كه شقايقها حسرت آنرا مي خورند


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در قبيله مان پيغام دوست داشتنمان را با دود به هم ميرسانيم ، نميدانم آنسو تکه چوبى هست يا نه؟ من که اينجا جنگلى را به آتش کشيدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما فقيران قلبمان بي كينه است. دوستي با هركه كرديم جاي او در سينه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها امضای خداوند بروی زمین هستند و تو زیبا ترین امضای خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش و به دیگران هم شادی ببخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی رسید به پایت زمحبت و صفایت / به خدا ز مهربانی به جهان یگانه هستی.