بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر چه در خود شکستیم صدایی نکنیم  یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سروبایی نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد یاران هرکجا باشد بر ما واجب است ما رفیق نارفیق شهر غم ها نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من به یاد داشته باش در تقویم رفاقت هیچگاه کلمه تلخی، به نام فراموشی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقی خواهم ساخت از جنس محبت و بادبانی از عشق. هزاران هزار گل قرمز نثار خوبیهایت میکنم تا بدانی که همیشه به یادت هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ها و محبت ها را از دل ها بپرسید که دل ها گواهانی رشوه ناپذیرند زندگی سه چیزش خوبه: ندونی و دعات کنن، نبینی و نگات کنن، نباشی و یادت کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی مثل صبح می مونن. نمیشه تمام روز داشتشون ولی مطمئنی که روز بعد و هفته بعد، ماه بعد، سال بعد و تا ابد هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است....  ساعت به و قت انسانیت خواب است....  عجب موجود سخت جانیست دل هزار با....  میشکند، میسوزد، میمیرد و باز هم میتپی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی دلتو شکوند صداشو در نیار یه روز دلش میشکنه صداش در میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت مدت هاست در کنارم نیست...  ولی یاد تو مهمان همیشگی قلبم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرامعرفت كم شده؟ چون همش تو وجود تو جمع شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل جان رابه ره دوست فدا باید کرد: به هوای دل او ترک هوا باید کرد: یا نباید زجهان لاف زد از دلبر و عشق : یا که خود را به ره دوست فدا باید کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه،من،که وقتی توخيابون نگاهم به يه پسرخوشگل ميفته،بازسرموميندازم پايين و زير لب ميگم: اگه آخرشم باشى، انگشت کوچيکه عشقم نيستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم به اشتباه عاشق می شوند ، به جای شمع دور چراغ های بی احساس خیابان می میرند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بانک وفا شعبه محبت مزاحمتون میشم حساب وفاتون کم شده چرا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت داشتن در رفاقت بهترین و بالا ترین هدیه ای است که دوست میتواند به دوستش دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند...؟ ولي قلبش سياه ميشود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر چه در خود شکستیم صدایی نکنیم  یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سروبایی نکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد یاران هرکجا باشد بر ما واجب است ما رفیق نارفیق شهر غم ها نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من به یاد داشته باش در تقویم رفاقت هیچگاه کلمه تلخی، به نام فراموشی وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقی خواهم ساخت از جنس محبت و بادبانی از عشق. هزاران هزار گل قرمز نثار خوبیهایت میکنم تا بدانی که همیشه به یادت هستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ها و محبت ها را از دل ها بپرسید که دل ها گواهانی رشوه ناپذیرند زندگی سه چیزش خوبه: ندونی و دعات کنن، نبینی و نگات کنن، نباشی و یادت کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی مثل صبح می مونن. نمیشه تمام روز داشتشون ولی مطمئنی که روز بعد و هفته بعد، ماه بعد، سال بعد و تا ابد هستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است....  ساعت به و قت انسانیت خواب است....  عجب موجود سخت جانیست دل هزار با....  میشکند، میسوزد، میمیرد و باز هم میتپی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکی دلتو شکوند صداشو در نیار یه روز دلش میشکنه صداش در میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور آرامت مدت هاست در کنارم نیست...  ولی یاد تو مهمان همیشگی قلبم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دوني چرامعرفت كم شده؟ چون همش تو وجود تو جمع شده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل جان رابه ره دوست فدا باید کرد: به هوای دل او ترک هوا باید کرد: یا نباید زجهان لاف زد از دلبر و عشق : یا که خود را به ره دوست فدا باید کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه،من،که وقتی توخيابون نگاهم به يه پسرخوشگل ميفته،بازسرموميندازم پايين و زير لب ميگم: اگه آخرشم باشى، انگشت کوچيکه عشقم نيستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم به اشتباه عاشق می شوند ، به جای شمع دور چراغ های بی احساس خیابان می میرند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بانک وفا شعبه محبت مزاحمتون میشم حساب وفاتون کم شده چرا؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت داشتن در رفاقت بهترین و بالا ترین هدیه ای است که دوست میتواند به دوستش دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند...؟ ولي قلبش سياه ميشود.