بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلمي خواهم ساخت از ني باغ بهشت جوهر از شيشه ی ذات كاغذ از صفحه ی دل نورش از شمع حيات تا بنويسم همه جا *روزگارت خوش باد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي گواهي كه گاهي نگاهي ندارد گناهي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشت میکنم گاهی گذر... و کاش بدانی فرق این دو را!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشاندنت به خواری؟ به رویش نیاور!!!  خطا کرده آری؟ به رویش نیاور!  اگر قلب آیینه ات را شکسته تو قدر غباری به رویش نیاور!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو مستان بهم مهرباني کنيم دمي بي ريا زندگاني کنيم جهان منزل راحت انديش نيست ازل تا ابد يک نفس بيش نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد حرفی نزنیم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را یادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستند از عشق آغوش و بوسه را حذف کنند....  عشق از آغوش و بوسه حذف شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجایی که باد نمی وزد، آدمها دو دسته میشوند:  آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنن،  و آنهایی که میدوند تا بادبادک بالا بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق رفاقت با قيافت چيه!؟؟  رفاقت پنج حرف داره  اما قيافت حرف نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردو نفر لب پرتگاه باشن کدومو نجات میدی؟ اونی که دوستش داری؟ یا اونی که دوست داره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کجایی سهراب؟  آب را گل کردند چشمه ها را بستند ...  و چه ها که بادل کردند / صبر کن ای سهراب،قایقت جا دارد؟  من هم از همهمه داغ زمین بیزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در عقل مي بندم نه سر درعشق مي بازم،كه اين نامرد بي درد است و آن بي درد نامردست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم،مردن آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دلهایی داریم که بیاد هم میتپند بهترین ثروتها از آن ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگيم در كاسه اي آب خلاصه مي شد آن را بدرقه ي راهت مي كردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى حکمت اوست، چند برگى تو ورق خواهى زد مابقى را قسمت. قسمتت شادى باد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلمي خواهم ساخت از ني باغ بهشت جوهر از شيشه ی ذات كاغذ از صفحه ی دل نورش از شمع حيات تا بنويسم همه جا *روزگارت خوش باد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي گواهي كه گاهي نگاهي ندارد گناهي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی گذشت میکنم گاهی گذر... و کاش بدانی فرق این دو را!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کشاندنت به خواری؟ به رویش نیاور!!!  خطا کرده آری؟ به رویش نیاور!  اگر قلب آیینه ات را شکسته تو قدر غباری به رویش نیاور!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو مستان بهم مهرباني کنيم دمي بي ريا زندگاني کنيم جهان منزل راحت انديش نيست ازل تا ابد يک نفس بيش نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد حرفی نزنیم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را یادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستند از عشق آغوش و بوسه را حذف کنند....  عشق از آغوش و بوسه حذف شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجایی که باد نمی وزد، آدمها دو دسته میشوند:  آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنن،  و آنهایی که میدوند تا بادبادک بالا بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني فرق رفاقت با قيافت چيه!؟؟  رفاقت پنج حرف داره  اما قيافت حرف نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگردو نفر لب پرتگاه باشن کدومو نجات میدی؟ اونی که دوستش داری؟ یا اونی که دوست داره ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کجایی سهراب؟  آب را گل کردند چشمه ها را بستند ...  و چه ها که بادل کردند / صبر کن ای سهراب،قایقت جا دارد؟  من هم از همهمه داغ زمین بیزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه دل در عقل مي بندم نه سر درعشق مي بازم،كه اين نامرد بي درد است و آن بي درد نامردست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن آن نیست که در خاک سیاه دفن شوم،مردن آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دلهایی داریم که بیاد هم میتپند بهترین ثروتها از آن ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگيم در كاسه اي آب خلاصه مي شد آن را بدرقه ي راهت مي كردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى حکمت اوست، چند برگى تو ورق خواهى زد مابقى را قسمت. قسمتت شادى باد.