بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست، نشیند از گوشه ی بامی که پریدیم، پریدیم رم دادن این صید از آغاز غلط بود حالا که رماندی و رمیدی، رمیدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران تاول دستانت بودم وقتی به من تبر میزدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکے↫ کمربندشو ↬ شـُــل کــرد رفت جلو دوربـیــــن یکے هم ☜ بنــد پوتینشــو ☞ محکم بستــــــ رفتـــ رو { میـــن }....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قدم مانده که پائیز به یغما برود این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود هرکه معشوق برانگیخت گوارایش باد ... دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی دلت رو شکست صداشو در نیار یه روزی دلش میشکنه صداش در میاد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم می گفتن دلگیرترین قسمت جمعه کجاست؟ منم همیشه می گفتم:عصرش. اما حالا ازم پرسیدن؟ منم گفتم:ساعت 10:30 صبح.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نبخشید کسی را که بارها و بارها اورا بخشیده ای...! باید سرد شد..... باید رها کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای رفتن را هم بلد بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سه چیز هست که ادم از دیدنش سیر نمیشود جاده اسمان دریا الهی جاده زندگیتون سبز... اسمون وجودتون آبی... و دریای دلتون آروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ها عیبی ندارند اما کنایه ها ویران می کنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ک لبخندم را بسته بندی کرده ام برای روزی که اتفاقی تو را می بینم آنقدر تمیز می خندم " که به خوشبختی ام حسادت کنی!!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بود . هوس شد . عشق شد . یار شد و بعدم یک اشنا... اما در اخر هرچه بود فراموش شد.... دوست ان روز ماهم یک غریبه شد.... به سلامتی تون.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزي مياد كه بعدش ديگه مهم نيست فردايي در كار هست يانه؟ اون روز... يا خيلي خوشبختي يا خيلي بدبخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی قشنگیه منظره را می بیند و یکی کثیفیه پنجره را. این تویی که تصمیم می گیری چه چیزی ببینی. امیدوارم همیشه قشنگ ترین منظره را ببینی حتی از پشت پنجره کثیف....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتید امن ترین جای دنیاکجاس . . . . . . . تو بغل بابا همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران آمد از هوا یا ز دو چشم خیسم؟ نیک بنگر  چه تفاوت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی من که هیشکی درکم نکرد سلامتی من که تنهام سلامتی من که به هرکی اعتماد کردم ضربه خوردم سلامتی من که رفیقامم لهم کردن!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست، نشیند از گوشه ی بامی که پریدیم، پریدیم رم دادن این صید از آغاز غلط بود حالا که رماندی و رمیدی، رمیدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران تاول دستانت بودم وقتی به من تبر میزدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکے↫ کمربندشو ↬ شـُــل کــرد رفت جلو دوربـیــــن یکے هم ☜ بنــد پوتینشــو ☞ محکم بستــــــ رفتـــ رو { میـــن }....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو قدم مانده که پائیز به یغما برود این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود هرکه معشوق برانگیخت گوارایش باد ... دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کی دلت رو شکست صداشو در نیار یه روزی دلش میشکنه صداش در میاد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم می گفتن دلگیرترین قسمت جمعه کجاست؟ منم همیشه می گفتم:عصرش. اما حالا ازم پرسیدن؟ منم گفتم:ساعت 10:30 صبح.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید نبخشید کسی را که بارها و بارها اورا بخشیده ای...! باید سرد شد..... باید رها کرد و رفت! تا بداند اگر مانده ای رفتن را هم بلد بودی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سه چیز هست که ادم از دیدنش سیر نمیشود جاده اسمان دریا الهی جاده زندگیتون سبز... اسمون وجودتون آبی... و دریای دلتون آروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه ها عیبی ندارند اما کنایه ها ویران می کنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ک لبخندم را بسته بندی کرده ام برای روزی که اتفاقی تو را می بینم آنقدر تمیز می خندم " که به خوشبختی ام حسادت کنی!!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بود . هوس شد . عشق شد . یار شد و بعدم یک اشنا... اما در اخر هرچه بود فراموش شد.... دوست ان روز ماهم یک غریبه شد.... به سلامتی تون.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه روزي مياد كه بعدش ديگه مهم نيست فردايي در كار هست يانه؟ اون روز... يا خيلي خوشبختي يا خيلي بدبخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی قشنگیه منظره را می بیند و یکی کثیفیه پنجره را. این تویی که تصمیم می گیری چه چیزی ببینی. امیدوارم همیشه قشنگ ترین منظره را ببینی حتی از پشت پنجره کثیف....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گفتید امن ترین جای دنیاکجاس . . . . . . . تو بغل بابا همین و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز باران آمد از هوا یا ز دو چشم خیسم؟ نیک بنگر  چه تفاوت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی من که هیشکی درکم نکرد سلامتی من که تنهام سلامتی من که به هرکی اعتماد کردم ضربه خوردم سلامتی من که رفیقامم لهم کردن!!!