بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه میکند؟ کسی که فراموشش کرده ام ... - عباس کیا رستمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبوسم عکست رو , خندیدی اما سرد تقدیر ما اما , کار خودش رو کرد!!!  *_*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ ﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺟﺎﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ... ‏( ﺯﺭﺗﺸﺖ ‏)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاهی دل در یایت به زخم طعنه هاچین خورد بدون سیلاب اشکامون تموم شهر و یکجا برد  نگات خیس و سرت خم شه با دنیا زیرو ر و میشیم با هر لبخند تلخ تو همه در گیر تشویشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون روزایی که وقتی رو صندلی میشستیم پاهامون به زمین نمیرسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا رفاقت خیلی به چاقر ربط پیداکرده رفیق یا میمونه تیغت میزنه یا میره و از پشت خنجر میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی وقتی خسته ای و دلت گرفته سرتو بذاری رو پای مامانتو اون موهاتو نوازش کنه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان قصه من به سر رسید سوار شو تو را هم به خانه ات می رسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را تو به خاطر مسپار/ که افق نزدیک است/ وخدایی بیدار که تورا میبیند/ و به عشسق تو همه حادثه ها میچیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود سهم روزهای خوب " یـادش بـخـیـر " می شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخبندون زمستون ذات سبزش رونشون میده وگرنه تو تابستون ،هرعلف هرزى ادعاى سبزى داره " تقدیم به رفیقاى همیشه سبز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه توسط آدمای حسود ساخته  توسط آدمای بیکار پخش  و توسط آدمای ساده لوح باور میشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم… آخر یک روز خسته می شود از نیامدنش شوخی که نیست مگر آدم چقدر می تواند نیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید"لبخند"بزنی و رد شوی بگذار گمان کنند که نمی فهمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــــش یـــعــــنـــــی: هــر وقــت قــهــر کــردی، مــطــمــئــن بــاشــی کــه تــا آشــتــی کــنــی  هــیــچ کــسی جــات رو نــمــیــگــیــره.. هـــــــیـــــچ کـــــــــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی و احترام وقتی زیر پا رفت که چرخ کوچک تراکتور جلوتر از چرخ بزرگ افتاد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون کجاست؟ چه میکند؟ کسی که فراموشش کرده ام ... - عباس کیا رستمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبوسم عکست رو , خندیدی اما سرد تقدیر ما اما , کار خودش رو کرد!!!  *_*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ ﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺟﺎﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﺯﺧﻤﻬﺎﯼ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ... ‏( ﺯﺭﺗﺸﺖ ‏)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاهی دل در یایت به زخم طعنه هاچین خورد بدون سیلاب اشکامون تموم شهر و یکجا برد  نگات خیس و سرت خم شه با دنیا زیرو ر و میشیم با هر لبخند تلخ تو همه در گیر تشویشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون روزایی که وقتی رو صندلی میشستیم پاهامون به زمین نمیرسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا رفاقت خیلی به چاقر ربط پیداکرده رفیق یا میمونه تیغت میزنه یا میره و از پشت خنجر میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی وقتی خسته ای و دلت گرفته سرتو بذاری رو پای مامانتو اون موهاتو نوازش کنه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاغ جان قصه من به سر رسید سوار شو تو را هم به خانه ات می رسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را تو به خاطر مسپار/ که افق نزدیک است/ وخدایی بیدار که تورا میبیند/ و به عشسق تو همه حادثه ها میچیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زود سهم روزهای خوب " یـادش بـخـیـر " می شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخبندون زمستون ذات سبزش رونشون میده وگرنه تو تابستون ،هرعلف هرزى ادعاى سبزى داره " تقدیم به رفیقاى همیشه سبز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایعه توسط آدمای حسود ساخته  توسط آدمای بیکار پخش  و توسط آدمای ساده لوح باور میشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم… آخر یک روز خسته می شود از نیامدنش شوخی که نیست مگر آدم چقدر می تواند نیاید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید"لبخند"بزنی و رد شوی بگذار گمان کنند که نمی فهمی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــــش یـــعــــنـــــی: هــر وقــت قــهــر کــردی، مــطــمــئــن بــاشــی کــه تــا آشــتــی کــنــی  هــیــچ کــسی جــات رو نــمــیــگــیــره.. هـــــــیـــــچ کـــــــــس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانمردی و احترام وقتی زیر پا رفت که چرخ کوچک تراکتور جلوتر از چرخ بزرگ افتاد...