بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسانی که جسارت عاشقانه از دست دادن رو دارن نه حقارت به هر قیمت نگه داشتنو…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پاک از تمام معابد جهان مقدس تر است! برای داشتنش خرسند باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ ثروتى بالاتر از مهربانى نيست ، اينو يادت باشه خيلى ثروتمندى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند شروع عشق است، محبت باغ عشق است. ناكامي داغ عشق، چشم رازعشق، وعده امتحان عشق، خاموشي دردعشق و رسوايي شرمنده گي عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه غرور تو بخاطركسي كه دوسش داري زير پا بذاري چيزي نيست ولي اگه كسي رو كه دوس داري بخاطرغرور از دس بدي خيلي بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجايب عشق همين است: تنها همان آغوش آرامت ميكند كه دلت را به درد می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس ندانست شايد شيطان عاشق حوا بود كه به آدم سجده نكرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سكه هاي قلك بوديم! دنبال بهانه هاي كوچك بوديم! روياي بزرگتر شدن خوب نبود، اي كاش تمام عمر كودك بوديم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متولد كه ميشوي در گوشت اذان ميخوانند،وقتي ميميري برايت نماز ميخوانند،چه زندگي كوتاهي فاصله يك اذان با يك نماز..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بوديم بستنيمونو گاز ميزدن قيامت ميكرديم! چه بيهوده بزرگ شديم كه روحمان را گاز ميزنند و ميخنديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي حكمت اوست چند برگي راتو ورق بزن باقي با قسمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز نو شدن را باید دانست وگرنه بهار یک فصل تکراریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را طرحی بزن از زندگی ناگهان عکس حبابی بر لب دریا کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور … صدا … دوربین … حرکت … امیدوارم در سکانس 94 شادی زندگیتان پر از پلانهای تکراری و غمهایتان تک برداشته باشه …. کات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكي كه مي د اند گريه هاي مادرش ودستهاي پينه بسته پدرش و حتي گرسنگيش همه از بي پوليست،.. چگونه در مدرسه بنويسد: علم بهتر از ثروت است؟...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چه دیر میفهمیم زندگی همان روزهایست که ارزوی زودتر سپری شدنشان را داشتیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسانی که جسارت عاشقانه از دست دادن رو دارن نه حقارت به هر قیمت نگه داشتنو…….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب پاک از تمام معابد جهان مقدس تر است! برای داشتنش خرسند باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ ثروتى بالاتر از مهربانى نيست ، اينو يادت باشه خيلى ثروتمندى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند شروع عشق است، محبت باغ عشق است. ناكامي داغ عشق، چشم رازعشق، وعده امتحان عشق، خاموشي دردعشق و رسوايي شرمنده گي عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه غرور تو بخاطركسي كه دوسش داري زير پا بذاري چيزي نيست ولي اگه كسي رو كه دوس داري بخاطرغرور از دس بدي خيلي بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عجايب عشق همين است: تنها همان آغوش آرامت ميكند كه دلت را به درد می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس ندانست شايد شيطان عاشق حوا بود كه به آدم سجده نكرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته به سكه هاي قلك بوديم! دنبال بهانه هاي كوچك بوديم! روياي بزرگتر شدن خوب نبود، اي كاش تمام عمر كودك بوديم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متولد كه ميشوي در گوشت اذان ميخوانند،وقتي ميميري برايت نماز ميخوانند،چه زندگي كوتاهي فاصله يك اذان با يك نماز..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بوديم بستنيمونو گاز ميزدن قيامت ميكرديم! چه بيهوده بزرگ شديم كه روحمان را گاز ميزنند و ميخنديم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي حكمت اوست چند برگي راتو ورق بزن باقي با قسمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز نو شدن را باید دانست وگرنه بهار یک فصل تکراریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتمش نقاش را طرحی بزن از زندگی ناگهان عکس حبابی بر لب دریا کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نور … صدا … دوربین … حرکت … امیدوارم در سکانس 94 شادی زندگیتان پر از پلانهای تکراری و غمهایتان تک برداشته باشه …. کات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكي كه مي د اند گريه هاي مادرش ودستهاي پينه بسته پدرش و حتي گرسنگيش همه از بي پوليست،.. چگونه در مدرسه بنويسد: علم بهتر از ثروت است؟...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چه دیر میفهمیم زندگی همان روزهایست که ارزوی زودتر سپری شدنشان را داشتیم