بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره ی تمام مهربانی ها را می گیرم و از آن فرشته ای می سازم همچون "خودت" .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از اعتماد است من هر هر میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سايه اى از نيمه پنهانه خويشم تصوير هزار آينه حيرانى خويشم صد بار پشيمانى و صد مرتبه توبه هر بار پشيمان ز پشيمانى خويشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم در خیابان با کفشهایم راه بروم وبه خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بمانم و به کفشهایم فکر کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از آدمايي كه ميگن دوستت دارم اما معنيشو نميدونن، از آدمايي كه ميخوان ماله اونا باشي اما خودشون مال تو نيستن، از اونايي كه زير بارون برات ميميرن، وقتي آفتاب ميشه همه چيز يادشون ميره!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خواب، نه ؛ 
به روياهايم ميروم! 
آنجا هرچقدر كه دلم بخواهد زندگي خواهم كرد؛ 
وقتي بيدار بودم، هرگز زندگي نكردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگو بخوابند... بيهوده زيستن ما نيازي به شمارش ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، نبودن جدال نيست 
تجربه حضور خداست، هميشه برايت آرزوي "آرامش" دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهاي دور برم مثل جمعه ميمانند معلوم نميكنند فرد هستند يا زوج پر از ابهامند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پايين پريدنم ازشوق زندگي نيست... ماھي روي خاك چه مى كند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3توصيه براي بي معرفتها: 1 2 3 دنبال چي ميگردي ؟ توكه دنياي معرفتي....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي باور ميخواهد آن هم از جنس اميد كه اگر سختي راه به تو يك سيلي زد يك اميد از ته قلبت به تو گويد كه خدا هست هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا...! اندكي نفهمي عطا كن،كه راحت زندگي كنيم! مرديم از بس فهميديم و به روي خودمون نياورديم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام اى لنگرتسكين ، اى تكان هاى دل ، اى آرامش ساحل با توام اى تمام طيف هاى آفتابى ، اى كبود ارغوانى ، اى بنفشايى هر چه هستى باش اما كاش... نه جز اينم آرزويى نيست هر چه هستى باش ... فقط باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ که می شوی غصه هایت زودتر از خودت قد می کشند دردهایت نیز... غافل از آنکه لبخندهایت را در آلبوم کودکیت جا گذاشته ای شاید بزرگ شدن اتفاق خوبی نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش... زیاد دم دست هم نباش ... زیاد که خوب باشی، دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها ، عجیب به خوبی ... به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیــــــــــادی می شوی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره ی تمام مهربانی ها را می گیرم و از آن فرشته ای می سازم همچون "خودت" .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از اعتماد است من هر هر میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سايه اى از نيمه پنهانه خويشم تصوير هزار آينه حيرانى خويشم صد بار پشيمانى و صد مرتبه توبه هر بار پشيمان ز پشيمانى خويشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم در خیابان با کفشهایم راه بروم وبه خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بمانم و به کفشهایم فکر کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از آدمايي كه ميگن دوستت دارم اما معنيشو نميدونن، از آدمايي كه ميخوان ماله اونا باشي اما خودشون مال تو نيستن، از اونايي كه زير بارون برات ميميرن، وقتي آفتاب ميشه همه چيز يادشون ميره!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خواب، نه ؛ 
به روياهايم ميروم! 
آنجا هرچقدر كه دلم بخواهد زندگي خواهم كرد؛ 
وقتي بيدار بودم، هرگز زندگي نكردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها را بگو بخوابند... بيهوده زيستن ما نيازي به شمارش ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، نبودن جدال نيست 
تجربه حضور خداست، هميشه برايت آرزوي "آرامش" دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهاي دور برم مثل جمعه ميمانند معلوم نميكنند فرد هستند يا زوج پر از ابهامند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پايين پريدنم ازشوق زندگي نيست... ماھي روي خاك چه مى كند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

3توصيه براي بي معرفتها: 1 2 3 دنبال چي ميگردي ؟ توكه دنياي معرفتي....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي باور ميخواهد آن هم از جنس اميد كه اگر سختي راه به تو يك سيلي زد يك اميد از ته قلبت به تو گويد كه خدا هست هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا...! اندكي نفهمي عطا كن،كه راحت زندگي كنيم! مرديم از بس فهميديم و به روي خودمون نياورديم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام اى لنگرتسكين ، اى تكان هاى دل ، اى آرامش ساحل با توام اى تمام طيف هاى آفتابى ، اى كبود ارغوانى ، اى بنفشايى هر چه هستى باش اما كاش... نه جز اينم آرزويى نيست هر چه هستى باش ... فقط باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ که می شوی غصه هایت زودتر از خودت قد می کشند دردهایت نیز... غافل از آنکه لبخندهایت را در آلبوم کودکیت جا گذاشته ای شاید بزرگ شدن اتفاق خوبی نباشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد خوب نباش... زیاد دم دست هم نباش ... زیاد که خوب باشی، دل آدم ها را می زنی آدم ها این روزها ، عجیب به خوبی ... به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند زیاد که باشی، زیــــــــــادی می شوی.