بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم مانند طوفان است بعد از مدتی فروخواهد نشست ولی بدان که حتما شاخه هائی شکسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست بدارید حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که مرا در سقوط میبینی تا به حال اندیشیده ای که شاید، تو خود وارونه ایستاده ای ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كو دل كه آنچه دلش ميخوانند يه قطره خون است و هزار انديشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی از خدا پرسید: خدایا تو چه میخوری و میپوشی؟؟؟ ندایی در دل کودک زمزمه کرد:غصه بندگانم را میخورم و گناه آنان را میپوشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدما به عمق یه دریاست ولی برای پر کردنش یه لیوان محبت کافیه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى خبر ازحال هم تا صبح خوابيدن چه سود / بر مزار مردگان خويش ناليدن چه سود / زنده را تا زنده است بايد به فريادش رسيد / ورنه برسنگ مزارش اب پاشيدن چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درختان جنگل گفتند: شما با اين عظمت چرا از تکه آهني به نام تبر ميرنجيد؟ گفتند:رنجش ما از تبر نيست از دسته ي آن است که از جنس خود ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى مجذور تنهايي، زندگي زندان بدون مرز، زندگى حس با هم بودن تو در آزادى من در قفس، زندگي تراژدى دردها، زندگى به قلم سهراب: زندگى گل به توان ابديت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند: "عیــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش میکنیــــم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دكترشريعتي چه عاشقانه گفت: من تورا دوست دارم تو ديگري را وديگري ديگران را و اينگونه است كه ما تنهائيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه داريم سقف نداره چراغ داريم نفت نداره .پسرخاله داريم حرف نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ كلبه ى ماراكسى نمى گيرد، خوشا روزى كه غم هم گم كند ويرانه ى ما را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دوستي آدمها مثل رفاقت چشم و دست بود وقتي دست زخم ميشه چشم گريه ميكنه وقتي چشم گريه ميكنه دست اشكاشو پاك ميكنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه عزيزترينها در خاطر انسان ميمانند آسوده خاطرم كه تا ابد در خاطرم ميماني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقى ميكنه وسوسه سيب يا حوا...براى كسى كه آدم نيست!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم مانند طوفان است بعد از مدتی فروخواهد نشست ولی بدان که حتما شاخه هائی شکسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست بدارید حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که مرا در سقوط میبینی تا به حال اندیشیده ای که شاید، تو خود وارونه ایستاده ای ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كو دل كه آنچه دلش ميخوانند يه قطره خون است و هزار انديشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی از خدا پرسید: خدایا تو چه میخوری و میپوشی؟؟؟ ندایی در دل کودک زمزمه کرد:غصه بندگانم را میخورم و گناه آنان را میپوشم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدما به عمق یه دریاست ولی برای پر کردنش یه لیوان محبت کافیه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى خبر ازحال هم تا صبح خوابيدن چه سود / بر مزار مردگان خويش ناليدن چه سود / زنده را تا زنده است بايد به فريادش رسيد / ورنه برسنگ مزارش اب پاشيدن چه سود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درختان جنگل گفتند: شما با اين عظمت چرا از تکه آهني به نام تبر ميرنجيد؟ گفتند:رنجش ما از تبر نيست از دسته ي آن است که از جنس خود ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى مجذور تنهايي، زندگي زندان بدون مرز، زندگى حس با هم بودن تو در آزادى من در قفس، زندگي تراژدى دردها، زندگى به قلم سهراب: زندگى گل به توان ابديت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند: "عیــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش میکنیــــم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دكترشريعتي چه عاشقانه گفت: من تورا دوست دارم تو ديگري را وديگري ديگران را و اينگونه است كه ما تنهائيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه داريم سقف نداره چراغ داريم نفت نداره .پسرخاله داريم حرف نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغ كلبه ى ماراكسى نمى گيرد، خوشا روزى كه غم هم گم كند ويرانه ى ما را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش دوستي آدمها مثل رفاقت چشم و دست بود وقتي دست زخم ميشه چشم گريه ميكنه وقتي چشم گريه ميكنه دست اشكاشو پاك ميكنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه عزيزترينها در خاطر انسان ميمانند آسوده خاطرم كه تا ابد در خاطرم ميماني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقى ميكنه وسوسه سيب يا حوا...براى كسى كه آدم نيست!