بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی 5 ساله بودم مامانم بهم پول داد برم لوبیا بگیرمزیمنم وقتی رفتم بیرون یادم رفت به جاش ده تا نون بربری خریدم تازه توی کوچه هم به هر کی میرسیدم تعارف میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای یا ببافم … یا بشکافم … اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام چشم هایت را ببند ... یه نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است ... یه نفر که از تمام زیبایی های دنیا ، تنها تـــــــو را بـــاور دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدادرمکانهای دورازانتظار؛به دست افرادی دورازانتظار؛ودرمواقعی تصورناپذیر؛معجزات خودرابه انجام میرساند.برای آن مهربان توانا،غیر ممکن وجود ندارد.همیشه،همیشه وهمیشه امید هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گفته بودم كه تو را دوست ندارم ديگر درد آنجا كه عميق است به حاشا برسد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر عشق باشد ناممکن ترین ها را امکان میبخشد،تنها برکه ای ست که میتوانی در آن غرق شوی اما نفس بکشی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـــــه یادت باشــــــــــه تنها چیزی که بایـــــــــد ازش بترســـــــــــی  خود تـرســــــه  عجب جمله ای گفتم از خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♫ شــایـستــه ♫ بزرگتریــن إشتباه کســی که خــرش از پل گذشــته ،اینه که فــکر میکنه دیگه پلــی جلوش نیســت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبـــرم کــه تمـــام شـــد نـــرو ... مـعــرفـــت از آنــجــا آغــاز میــشـــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم توی مصرف هر چیزی صرفه جویی کنم...  الا یه چیز... اونم محبت کردنه... و متاسفانه... "خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. هــــوایــــیِ کـــه بـــــــــــــــویِ تـــــو تــــــــوش نبـــــاشــــه ....................... مســــــمــــومِ داداش  .......... مسمــــــــــــــــــــــــوم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ..... تنها سهمیست که عادلانه بین ما تقسیم شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند بخشش از بزرگان است...میدانی؟! من بخشیدم و هیچ کس نگفت چقدر بزرگ شدى . . . ! همه گفتند بلد نبودى حقت را بگیرى . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مد چشمت بی شتابم می کند/موج این دریا حبابم می کند/باز لبخند تو می گوید بیا/باز می آیم جوابم می کند /مانده ام سرگشته در یک انتظار/تا غمت کی انتخابم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم به فال نیک بگیرم بهار را چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟ تقویم چارفصل دلم را ورق زدم آن برگهای سبزِ سرآغاز سال کو؟ مرحوم قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانیت هم مارک دار بود،خیلی از آدم ها آن را به تن می کردند..!؟!؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی 5 ساله بودم مامانم بهم پول داد برم لوبیا بگیرمزیمنم وقتی رفتم بیرون یادم رفت به جاش ده تا نون بربری خریدم تازه توی کوچه هم به هر کی میرسیدم تعارف میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای یا ببافم … یا بشکافم … اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام چشم هایت را ببند ... یه نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است ... یه نفر که از تمام زیبایی های دنیا ، تنها تـــــــو را بـــاور دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدادرمکانهای دورازانتظار؛به دست افرادی دورازانتظار؛ودرمواقعی تصورناپذیر؛معجزات خودرابه انجام میرساند.برای آن مهربان توانا،غیر ممکن وجود ندارد.همیشه،همیشه وهمیشه امید هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گفته بودم كه تو را دوست ندارم ديگر درد آنجا كه عميق است به حاشا برسد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر عشق باشد ناممکن ترین ها را امکان میبخشد،تنها برکه ای ست که میتوانی در آن غرق شوی اما نفس بکشی.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـــــه یادت باشــــــــــه تنها چیزی که بایـــــــــد ازش بترســـــــــــی  خود تـرســــــه  عجب جمله ای گفتم از خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♫ شــایـستــه ♫ بزرگتریــن إشتباه کســی که خــرش از پل گذشــته ،اینه که فــکر میکنه دیگه پلــی جلوش نیســت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبـــرم کــه تمـــام شـــد نـــرو ... مـعــرفـــت از آنــجــا آغــاز میــشـــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم توی مصرف هر چیزی صرفه جویی کنم...  الا یه چیز... اونم محبت کردنه... و متاسفانه... "خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. هــــوایــــیِ کـــه بـــــــــــــــویِ تـــــو تــــــــوش نبـــــاشــــه ....................... مســــــمــــومِ داداش  .......... مسمــــــــــــــــــــــــوم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ..... تنها سهمیست که عادلانه بین ما تقسیم شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند بخشش از بزرگان است...میدانی؟! من بخشیدم و هیچ کس نگفت چقدر بزرگ شدى . . . ! همه گفتند بلد نبودى حقت را بگیرى . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مد چشمت بی شتابم می کند/موج این دریا حبابم می کند/باز لبخند تو می گوید بیا/باز می آیم جوابم می کند /مانده ام سرگشته در یک انتظار/تا غمت کی انتخابم می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیرم به فال نیک بگیرم بهار را چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟ تقویم چارفصل دلم را ورق زدم آن برگهای سبزِ سرآغاز سال کو؟ مرحوم قیصر امین پور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسانیت هم مارک دار بود،خیلی از آدم ها آن را به تن می کردند..!؟!؟