بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنادارم ازآسمان كه اگرحتي قطره اي ازخوشبختي باريد روي گونه شمابچكاند؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمري گذشت تا باورمان شد ، آنچه را باد برد خودمان بوديم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم ، ماهی ها جمع می شوند شاید این ها هم فهمیده اند / عمری “ طعمه روزگار” بوده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خنده دار که ناز را میکشیم ! آه را میکشیم ! انتظار را میکشیم ! فریاد رامی کشیم ! درد را میکشیم . . . ولی بعد از این همه سال آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی شور نمی خواد ! شعور میخواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم بهاران مال تو/شاخه هاي ياس خندان مال تو/آن خداوندي كه دنيا آفريد/تا ابد همراه و پشتيبان تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آن كس كه صادقانه يادم ميكند 
هر لحظه عاشقانه يادش كن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي فقط در يك صورت حق دارد به ديگري از بالا نگاه كند و آن هنگامي است كه بخواهد دست ديگري كه بر زمين افتاده بگيرد تا او را بلند كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانيه ها مى گذرند چشم به ساعت دوختم تو در يک قدمى من از من فرسنگ ها دورى کاش مى توانستم گامى بردارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن لبخند کسانی که رنج میکشند ، از دیدن اشک هایشان دردناک تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا" الودگی ادمها از حد گذشته... دنیاراچند روزی تعطیل نمی کنی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو يار درقناعت كوش و از دنياي دون بگذر / كه يك جو منت دو نان دو صد من زر نمي ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار بركه نيست، درد من زيستن با ماهيانى است، كه فكر دريا به ذهنشان خطور نكرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گليم بخت كسي را كه بافتند سياه / به آب كوثر و زمزم سفيد نتوان كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين ياد رفتن تو جنگلهاي فكر اين جماعت نيست ترسم، بوي خدا آشناتره از نبودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او كه ميرود نميفهمد، اما او كه بدرقه ميكند خوب ميداند كاسه ى آب معجزه نميكند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمنادارم ازآسمان كه اگرحتي قطره اي ازخوشبختي باريد روي گونه شمابچكاند؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عمري گذشت تا باورمان شد ، آنچه را باد برد خودمان بوديم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم ، ماهی ها جمع می شوند شاید این ها هم فهمیده اند / عمری “ طعمه روزگار” بوده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خنده دار که ناز را میکشیم ! آه را میکشیم ! انتظار را میکشیم ! فریاد رامی کشیم ! درد را میکشیم . . . ولی بعد از این همه سال آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی شور نمی خواد ! شعور میخواد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم بهاران مال تو/شاخه هاي ياس خندان مال تو/آن خداوندي كه دنيا آفريد/تا ابد همراه و پشتيبان تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آن كس كه صادقانه يادم ميكند 
هر لحظه عاشقانه يادش كن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي فقط در يك صورت حق دارد به ديگري از بالا نگاه كند و آن هنگامي است كه بخواهد دست ديگري كه بر زمين افتاده بگيرد تا او را بلند كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانيه ها مى گذرند چشم به ساعت دوختم تو در يک قدمى من از من فرسنگ ها دورى کاش مى توانستم گامى بردارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن لبخند کسانی که رنج میکشند ، از دیدن اشک هایشان دردناک تر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدایا" الودگی ادمها از حد گذشته... دنیاراچند روزی تعطیل نمی کنی؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو يار درقناعت كوش و از دنياي دون بگذر / كه يك جو منت دو نان دو صد من زر نمي ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من حصار بركه نيست، درد من زيستن با ماهيانى است، كه فكر دريا به ذهنشان خطور نكرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گليم بخت كسي را كه بافتند سياه / به آب كوثر و زمزم سفيد نتوان كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اين ياد رفتن تو جنگلهاي فكر اين جماعت نيست ترسم، بوي خدا آشناتره از نبودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او كه ميرود نميفهمد، اما او كه بدرقه ميكند خوب ميداند كاسه ى آب معجزه نميكند!