بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قطار ، راهت را بگیر و برو ! دیگر نه کوه توان ریزش دارد و نه ریزعلی پیراهن اضافه ، دیگر هیچ چیز مثل سابق نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از " مـانـدن " کــه چیــزی نـمی دانی لااقـــل.... درســـت رفتـــن " را یــاد بگیـــر .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی پروانه ای است که هرچه تقلا کنی نمیتوانی آن را شکار کنی.باید آرام باشی تا روی شانه ات بنشیند.شانه هایت پر از پروانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنیه سرمستی نکن آنکه میخندد غمش بی انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی بیادت غزلی میخوانم ، تا نگوئی که دلم غافل از آن عهد و وفاست ، ماه رو یان همه گر با دل من خوب شوند خوب من ، با همه خوبان حساب تو جداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریاها شهر یست که یک دوست در آن جا دارد، هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار، به هر حال، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پس فتنه از پیش و پس میرسد, مجالی برای نفس میرسد. فراوانی است و فراوانی است. به هر مرغ چند قفس میرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرم خداونديست،كه با دستان من گندم براي ياكريم خانه ميريزد!چه بخشنده خداي عاشقي دارم!كه ميخواندمرا باآنكه ميداندگنهكارم!
دلم گرم است،ميدانم بدون لطف اوتنهاي تنهايم.برايت من خدا راآرزودارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میگی فلانی منو تنها گذاشت!!. دریا دل که باشی،آسمان هم مال توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخدا می خواهم انگونه زنده ام بدارد که نشکند دلی از بودنم و آن گونه بمیرم که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم بلند شو،ايستادن كسي كه زمينش زده اند از كسي كه به زور سر پايش نگه داشته اند زيباتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز حرف پیرمرد عصابدستی را یادم نرفته که گفت مثل عصا باش هزار بار زمین بخور اما... اجازه نده اونی كه بهت تكیه داده حتی یه بار هم زمین بخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران من ، طوفان ها در رقص عظیم تو به شکوهمندی نیلبکی می نوازند ، و ترانه ی رگ هایت آفتابی همیشگیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها , فقط گاهی وقت ها ,دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد...زل بزند به چشمانم و بگوید :" حق با توست !"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترين قسمت زندگي اونجاست كه آدم به خودش ميگه
چي فكر ميكرديم و چي شد...............تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند خدا هميشه با ماست ، اي غم نكند خدا تو باشي . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای قطار ، راهت را بگیر و برو ! دیگر نه کوه توان ریزش دارد و نه ریزعلی پیراهن اضافه ، دیگر هیچ چیز مثل سابق نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از " مـانـدن " کــه چیــزی نـمی دانی لااقـــل.... درســـت رفتـــن " را یــاد بگیـــر .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی پروانه ای است که هرچه تقلا کنی نمیتوانی آن را شکار کنی.باید آرام باشی تا روی شانه ات بنشیند.شانه هایت پر از پروانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده را معنیه سرمستی نکن آنکه میخندد غمش بی انتهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی بیادت غزلی میخوانم ، تا نگوئی که دلم غافل از آن عهد و وفاست ، ماه رو یان همه گر با دل من خوب شوند خوب من ، با همه خوبان حساب تو جداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریاها شهر یست که یک دوست در آن جا دارد، هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار، به هر حال، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پس فتنه از پیش و پس میرسد, مجالی برای نفس میرسد. فراوانی است و فراوانی است. به هر مرغ چند قفس میرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرم خداونديست،كه با دستان من گندم براي ياكريم خانه ميريزد!چه بخشنده خداي عاشقي دارم!كه ميخواندمرا باآنكه ميداندگنهكارم!
دلم گرم است،ميدانم بدون لطف اوتنهاي تنهايم.برايت من خدا راآرزودارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا میگی فلانی منو تنها گذاشت!!. دریا دل که باشی،آسمان هم مال توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازخدا می خواهم انگونه زنده ام بدارد که نشکند دلی از بودنم و آن گونه بمیرم که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم بلند شو،ايستادن كسي كه زمينش زده اند از كسي كه به زور سر پايش نگه داشته اند زيباتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز حرف پیرمرد عصابدستی را یادم نرفته که گفت مثل عصا باش هزار بار زمین بخور اما... اجازه نده اونی كه بهت تكیه داده حتی یه بار هم زمین بخوره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران من ، طوفان ها در رقص عظیم تو به شکوهمندی نیلبکی می نوازند ، و ترانه ی رگ هایت آفتابی همیشگیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها , فقط گاهی وقت ها ,دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد...زل بزند به چشمانم و بگوید :" حق با توست !"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترين قسمت زندگي اونجاست كه آدم به خودش ميگه
چي فكر ميكرديم و چي شد...............تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويند خدا هميشه با ماست ، اي غم نكند خدا تو باشي . .