بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام آرام به خواب ميروم،بي آنكه كسي برايم لالايي بخواند،بي هيچ قصه اي،در خواب نميخندم،بالشم نمناك نميشود...بيدار ميشوم بي هيچ بوسه اي آه...يادم نبود ديگر كودك نيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شك جهان را به عشق كسي آفريده اند، چون من كه آفريده ام از عشق جهاني براي تو! " حسين پناهي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش نامرد از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیاز به عشق داری عاشق مشو بلکه زمانی عاشق شو که تمام وجودت سرشار از عشق هست و میخوای آن را با کسی تقسیم کنی! “کوروش کبیر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری به کورش کبیرگفت:من عاشقت هستم کورش گفت:لیاقت شمابرادرم است که ازمن زیباتروپشت سرشماایستاده است، دختربرگشت ودیدکسی پشت سرش نیست!کبیرگفت اگرعاشق بودی برنمیگشتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدها دهقان برای باریدن باران دعا میکردند اما غافل از اینکه خداوند در فکر کودکی بود که چکمه هایش سوراخ بود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تكيه ميكنند, درختان به زمين و انسانها به مهرباني هم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو... اينجا آدم ها دروغ های شاخدار می گويند و دماغِ درازِ خود را جراحی پلاستيک می كنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک عدد " Shift " جهت همکاری با " Delete " برای پاک کردن کمی خاطره نیازمندیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی ست ؛اینجا لبخـند را هم ،بایــد زد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى ندانسته از يك نفر بتى درست ميكنى... آنقدر بزرگ... كه از دست ابراهيم نيز كارى بر نمی آيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای" شرافت" از انسان ها فقط" شر" و " آفت" می بینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انجام كارهاي نيك ادامه دهيد حتي اگرديگران آنها را به نام خويش ادعا كنند كارهاي شما پيشكشي است به خدا و هيچكس نميتواند خدا را فريب دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه علامت پایان جمله است. اما بعضی جمله ها با یک نقطه تمام نمی شوند باید هی نقطه بگذاری جلویشان نگذاری ادامه پیدا کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی را می گرفتم ، گم میشدم ، حالا آنقدر که در من هراس گرفتن دستی است ، اضطراب گم شدن نیست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام آرام به خواب ميروم،بي آنكه كسي برايم لالايي بخواند،بي هيچ قصه اي،در خواب نميخندم،بالشم نمناك نميشود...بيدار ميشوم بي هيچ بوسه اي آه...يادم نبود ديگر كودك نيستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شك جهان را به عشق كسي آفريده اند، چون من كه آفريده ام از عشق جهاني براي تو! " حسين پناهي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیش نامرد از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیاز به عشق داری عاشق مشو بلکه زمانی عاشق شو که تمام وجودت سرشار از عشق هست و میخوای آن را با کسی تقسیم کنی! “کوروش کبیر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری به کورش کبیرگفت:من عاشقت هستم کورش گفت:لیاقت شمابرادرم است که ازمن زیباتروپشت سرشماایستاده است، دختربرگشت ودیدکسی پشت سرش نیست!کبیرگفت اگرعاشق بودی برنمیگشتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدها دهقان برای باریدن باران دعا میکردند اما غافل از اینکه خداوند در فکر کودکی بود که چکمه هایش سوراخ بود….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تكيه ميكنند, درختان به زمين و انسانها به مهرباني هم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو... اينجا آدم ها دروغ های شاخدار می گويند و دماغِ درازِ خود را جراحی پلاستيک می كنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک عدد " Shift " جهت همکاری با " Delete " برای پاک کردن کمی خاطره نیازمندیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات آدم مثل یه تیغ کند میمونه که رو رگت میکشی! نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی ست ؛اینجا لبخـند را هم ،بایــد زد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى ندانسته از يك نفر بتى درست ميكنى... آنقدر بزرگ... كه از دست ابراهيم نيز كارى بر نمی آيد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای" شرافت" از انسان ها فقط" شر" و " آفت" می بینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انجام كارهاي نيك ادامه دهيد حتي اگرديگران آنها را به نام خويش ادعا كنند كارهاي شما پيشكشي است به خدا و هيچكس نميتواند خدا را فريب دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه علامت پایان جمله است. اما بعضی جمله ها با یک نقطه تمام نمی شوند باید هی نقطه بگذاری جلویشان نگذاری ادامه پیدا کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی را می گرفتم ، گم میشدم ، حالا آنقدر که در من هراس گرفتن دستی است ، اضطراب گم شدن نیست !