بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدير خداوند مثل كودكي يكساله باش كه وقتي او را به هوا مي اندازي،مي خندد، چون ايمان دارد كه تو او را خواهي گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سر مزرعه ی سبز فلک ، باغبانی به مترسک می گفت : دل تو چوبین است و ندانست که زخم زبان ، دل چوب هم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كلمه مظلوميست قسمت،تمام تقصيرهاي مارا به عهده ميگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن هیچوقت عشق رو گدایی نکنی چون هیچوقت به گدا چیز با ارزشی نمیدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت استدلال می آورد و خودش را راضی میکرد که این کار گناه نیست... یک نفر انگار از درونش گفت: خودتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل باغ تو ام از باغ بيرونم نكن گر كه دور افتادم از اين باغ بيرونم نكن رنگ زردم را ببين برگ خزان را ياد كن با بزرگان كم نشين بيچار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز از بازى كلاغ پرميترسم، ميترسم بگويم تو، و تو آرام بگويى پر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همهمه مبهمی از ردشدن خاطره هاست .هرکجا خندیدیم زندگانی آنجاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماييم عشق را به كسانى ارزانى ميكنيم، كه از زندگى جز اب وعلف،روزانه نه ميفهمند نه ميخواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در مسیر عشق به وسعت نا منتها نامردند،گدایی عشق میکنند تا زمانی ک به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند همین ک مطمئن می شوند نامردی را در حد مردانگی انجام می دهند دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما خداوند می بیند و می پوشاند مردم نمی بینند و فریاد می زنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام!سلام به گرمای دستت ای دوست دلم لحظه ای با دلت روبه روست بگو عاشقی تا سلامت کنم تمام دلم را به نامت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آیینه ی ایثار عشق است.نگاهت معنی بیدار عشق است.تو درآبادی دل خانه داری تو را دیدن همان دیدار عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر آیینه دار میشود با یک گل / پروانه تباه میشود با یک گل گفتند : نمیشود ، ولی میبینید / یک روز بهار میشود با یک گل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن بهترینهابه آدم غرورخاصی میده !من مغرورترینم چون توبهترینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او نخواه که ندارد و میترسد که بخواهی! از او بخواه که دارد و میخواهد که بخواهی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدير خداوند مثل كودكي يكساله باش كه وقتي او را به هوا مي اندازي،مي خندد، چون ايمان دارد كه تو او را خواهي گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر سر مزرعه ی سبز فلک ، باغبانی به مترسک می گفت : دل تو چوبین است و ندانست که زخم زبان ، دل چوب هم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه كلمه مظلوميست قسمت،تمام تقصيرهاي مارا به عهده ميگيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن هیچوقت عشق رو گدایی نکنی چون هیچوقت به گدا چیز با ارزشی نمیدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت استدلال می آورد و خودش را راضی میکرد که این کار گناه نیست... یک نفر انگار از درونش گفت: خودتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبل باغ تو ام از باغ بيرونم نكن گر كه دور افتادم از اين باغ بيرونم نكن رنگ زردم را ببين برگ خزان را ياد كن با بزرگان كم نشين بيچار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز از بازى كلاغ پرميترسم، ميترسم بگويم تو، و تو آرام بگويى پر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همهمه مبهمی از ردشدن خاطره هاست .هرکجا خندیدیم زندگانی آنجاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصر خود ماييم عشق را به كسانى ارزانى ميكنيم، كه از زندگى جز اب وعلف،روزانه نه ميفهمند نه ميخواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان در مسیر عشق به وسعت نا منتها نامردند،گدایی عشق میکنند تا زمانی ک به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند همین ک مطمئن می شوند نامردی را در حد مردانگی انجام می دهند دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبیست رفتار ما خداوند می بیند و می پوشاند مردم نمی بینند و فریاد می زنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام!سلام به گرمای دستت ای دوست دلم لحظه ای با دلت روبه روست بگو عاشقی تا سلامت کنم تمام دلم را به نامت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت آیینه ی ایثار عشق است.نگاهت معنی بیدار عشق است.تو درآبادی دل خانه داری تو را دیدن همان دیدار عشق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر آیینه دار میشود با یک گل / پروانه تباه میشود با یک گل گفتند : نمیشود ، ولی میبینید / یک روز بهار میشود با یک گل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن بهترینهابه آدم غرورخاصی میده !من مغرورترینم چون توبهترینی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از او نخواه که ندارد و میترسد که بخواهی! از او بخواه که دارد و میخواهد که بخواهی...