بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میز یک نویسنده مکان مقدسی ست. خصوصی ترین پناهگاه جهان است و بیگانگان حق ندارند بی اجازه به آنها نزدیک شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيدا كردنت مشكل ميشود وقتي ميدانم دير زمانيست همرنگ جماعت شده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اززندگي فقط يه چيز رااموختم هيچكس مثل حرفهايش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میفهمد حال و روز کسی را که دیگر هیچ نگاهی دلش را نمیلرزاند؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چند زمين نهاد بودن؟سيلي خور خاك و باد بودن؟چون شير به خود سپاه شكن باش،فرزند خصال خويشتن باش.(نظامي)‏‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“Laugh as much as you breathe and love as long as you live.” بخند تا لحظه ای كه نفس می كشی و عاشق باش تا زمانی كه زندگی می كنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه آنهايي كه سازمخالف وبادمخالف وجريان ناموافق زندگي مي نالندو نااميدند: بادبادك زماني اوج ميگيرد كه بابادمخالف روبه رو شود...تو ميتواني، كافيست اراده و تلاش كني، اميدبه خدا باماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدام مقدس ترند برايت خدا 
ديوان دلتنگيهايمان كه هرروزورق ميزني وميخواني يا ديوان دلخوشيهايمان كه بوسيده اي و گوشه اي پنهانش كرده اي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش این بهاری که همه میگویند بی خبرمی امد شایدانوقت زشوقش همه گل میدادیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هايي هست براي نگفتن و ارزش عميق هر كسي به اندازه ي حرف هايي است كه براي نگفت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم نگو که تکراریست شاید روزی برسد که نباشم تا تکرارش کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین روزها امیدوار باش.... چرا که زیباترین بارانها از سیاهترین ابرهاست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها همیشه می مانند،شاید جلوی دیدگان نباشند،اما در دل ماندرگاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن ترین روز ها در انتظارت خواهد بود چون من آفتاب را برایت آرزو کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبح يعني صراحت ابراز عشق به آنهايي كه دوستشان داريم.امروز همه را دوست بدار.ببخش,ايمان داشته باش.ترسها را بيرون بريز'خدا را صدا بزن.امروز روز موفقيت توست به شرط خنديدنت.بخند.تو در اغوش خدايي.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میز یک نویسنده مکان مقدسی ست. خصوصی ترین پناهگاه جهان است و بیگانگان حق ندارند بی اجازه به آنها نزدیک شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيدا كردنت مشكل ميشود وقتي ميدانم دير زمانيست همرنگ جماعت شده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اززندگي فقط يه چيز رااموختم هيچكس مثل حرفهايش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میفهمد حال و روز کسی را که دیگر هیچ نگاهی دلش را نمیلرزاند؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چند زمين نهاد بودن؟سيلي خور خاك و باد بودن؟چون شير به خود سپاه شكن باش،فرزند خصال خويشتن باش.(نظامي)‏‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“Laugh as much as you breathe and love as long as you live.” بخند تا لحظه ای كه نفس می كشی و عاشق باش تا زمانی كه زندگی می كنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه آنهايي كه سازمخالف وبادمخالف وجريان ناموافق زندگي مي نالندو نااميدند: بادبادك زماني اوج ميگيرد كه بابادمخالف روبه رو شود...تو ميتواني، كافيست اراده و تلاش كني، اميدبه خدا باماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدام مقدس ترند برايت خدا 
ديوان دلتنگيهايمان كه هرروزورق ميزني وميخواني يا ديوان دلخوشيهايمان كه بوسيده اي و گوشه اي پنهانش كرده اي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش این بهاری که همه میگویند بی خبرمی امد شایدانوقت زشوقش همه گل میدادیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هايي هست براي نگفتن و ارزش عميق هر كسي به اندازه ي حرف هايي است كه براي نگفت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم دوستت دارم نگو که تکراریست شاید روزی برسد که نباشم تا تکرارش کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بدترین روزها امیدوار باش.... چرا که زیباترین بارانها از سیاهترین ابرهاست....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین ها همیشه می مانند،شاید جلوی دیدگان نباشند،اما در دل ماندرگاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روشن ترین روز ها در انتظارت خواهد بود چون من آفتاب را برایت آرزو کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبح يعني صراحت ابراز عشق به آنهايي كه دوستشان داريم.امروز همه را دوست بدار.ببخش,ايمان داشته باش.ترسها را بيرون بريز'خدا را صدا بزن.امروز روز موفقيت توست به شرط خنديدنت.بخند.تو در اغوش خدايي.