بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

▄▄▄▄▄▄▄نقاش نیستم ولی تمام لحظات بی تو را درد میکشم▄▄▄▄▄▄▄

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي ايوب كجايي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بيا تا برايت از صبر بگويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت, که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب من سیب را چیدم تـا ببینی تو را میخواهم ، نه بهشت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح هم ماجرای ساده ایست گنجشک ها بی خودی شلوغش می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، در زندگی ام کسانی هستند که در اعماق قلبم جای دارند . به خاطر بودنشان سپاسگزارم. و بسیار بودند انهایی که دلم را شکستند اما گل روی جسد باغبان هم می روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکي هايم اتاقي ساده بود... قصه اي دور اجاقي ساده بود شب که مي شد نقش ها جان مي گرفت روي سقف ما که طاقي ساده بود مي شدم پروانه خوابم ميپريد خواب هايم اتفاقي ساده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه گذشته بهت “زنگ” زد … بذار بره رو پیامگیر، چون حرف تازه ای برای گفتن نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... مثل مادربزرگ بیسوادی که هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش را بگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز واقعا خراب نیست .......... حتی ساعتی که از کار افتاده در روز دو بار ساعت را درست نشون میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بودم آرزو مي كردم معلم هايم در راه مدرسه تصادف كنند حالا كه مي خواهم معلم شوم آرزو مي كنم دانش آموزانم آرزوهايي بهتر از اين داشته باشند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه سر زِ خجالت بر آورم بر دوست که خدمتی بسزا بر نیامد از دستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي باران، زيباترين ترانه خداست كه طنينش، زندگي را براي ما تكرار مي كند. نكند فقط به گل آلودگي كفش هاي مان بينديشيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همه چيز را در يک روز نيافريد. پس چه چيز باعث شد که من بينديشم مي توانم همه چيز را در يک روز به دست بياورم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که ارزش ها دفن شوند وقبرها بمانند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

▄▄▄▄▄▄▄نقاش نیستم ولی تمام لحظات بی تو را درد میکشم▄▄▄▄▄▄▄

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي ايوب كجايي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بيا تا برايت از صبر بگويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت, که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب من سیب را چیدم تـا ببینی تو را میخواهم ، نه بهشت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح هم ماجرای ساده ایست گنجشک ها بی خودی شلوغش می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، در زندگی ام کسانی هستند که در اعماق قلبم جای دارند . به خاطر بودنشان سپاسگزارم. و بسیار بودند انهایی که دلم را شکستند اما گل روی جسد باغبان هم می روید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکي هايم اتاقي ساده بود... قصه اي دور اجاقي ساده بود شب که مي شد نقش ها جان مي گرفت روي سقف ما که طاقي ساده بود مي شدم پروانه خوابم ميپريد خواب هايم اتفاقي ساده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ‌ترین دستاوردها نصیب کسانی می‌شود که به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـه گذشته بهت “زنگ” زد … بذار بره رو پیامگیر، چون حرف تازه ای برای گفتن نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... مثل مادربزرگ بیسوادی که هوای بچه اش را کرده ولی بلد نیست شماره اش را بگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز واقعا خراب نیست .......... حتی ساعتی که از کار افتاده در روز دو بار ساعت را درست نشون میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بودم آرزو مي كردم معلم هايم در راه مدرسه تصادف كنند حالا كه مي خواهم معلم شوم آرزو مي كنم دانش آموزانم آرزوهايي بهتر از اين داشته باشند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه سر زِ خجالت بر آورم بر دوست که خدمتی بسزا بر نیامد از دستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي باران، زيباترين ترانه خداست كه طنينش، زندگي را براي ما تكرار مي كند. نكند فقط به گل آلودگي كفش هاي مان بينديشيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همه چيز را در يک روز نيافريد. پس چه چيز باعث شد که من بينديشم مي توانم همه چيز را در يک روز به دست بياورم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که ارزش ها دفن شوند وقبرها بمانند