بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رها کردن نتــــرس هيچ کس نمــــي تواند چيزي که مال توستـــــ را از تو بگيرد و تمام دنيــا نمي توانند چيزي که مال تو نيستـــــ را برايتـــــ حفظ کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عریانی لحظه را دیدم،چه عاشقانه دوستم داشت....و چه معصومانه خیانت کرد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ندارم شمع باشم دخترا فوتم کنن دوست دارم سیگار باشم رفقا دودم کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا سرزمینی است که پشت دوستت دارم ها هم نوشته : ساخت چین !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا،كه چنين سخت به من ميگيري/ با خبر باش كه پژمردن من آسان نيست/ گرچه دلگيرترازديروزم،گرچه امروزغم انگيز مرا ميخواند/ليك باوردارم دلخوشي هاكم نيست/ زندگي بايدكرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با گرگ ها زندگی می کنی, زوزه کشیدن را بیاموز، ما در روزگاری زندگی می کنیم، که تنها خدایش از پشت خنجر نمی زند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شاید تنها جایزه این روزگار نامهربان است، که برای بردنش نیازی به پارتی نیست !!!! برایش مهم نیست که شاهی یا گدا !! مردی یا زن ! هرکه هستی باش ... فقط تنها شرطش اینست که ارزش آن را بشناسی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز رسد غمی به اندازه کوه ،یک روز رسد نشاط اندازه دشت،افسانه زندگانی ما این است: در سایه کوه باید از دشت گذشت......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت دوستانه : دلی را که گرفته، دست هرکسی ندهید تا برایتان باز کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا چیزی را برایت آرزو میکنم که در ذهن هیچ کس جز او نگنجد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا ستاره ها به هم چشمک میزنند؟میخوان به ما بفهمونن تو سکوت فاصله ها هم میشه گفت دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خودت دردم را میدانی ... خودت درستش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بار دیگر متولد می شدم عشق را به خود محرم نمی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازي زندگي موقع ياركشي چه خوبه آدم بگه:
منو خدا،شما همه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر ارزوهایم رابه گور خواهم برد که جایی برای جسمم نميماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب بر لب کوزه بردم از غایت آز تا زو طلبم واسطه عمر دراز لب بر لب من نهاد و می گفت به راز می خور که بدین جهان نمی آیی باز (خیام)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رها کردن نتــــرس هيچ کس نمــــي تواند چيزي که مال توستـــــ را از تو بگيرد و تمام دنيــا نمي توانند چيزي که مال تو نيستـــــ را برايتـــــ حفظ کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عریانی لحظه را دیدم،چه عاشقانه دوستم داشت....و چه معصومانه خیانت کرد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ندارم شمع باشم دخترا فوتم کنن دوست دارم سیگار باشم رفقا دودم کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا سرزمینی است که پشت دوستت دارم ها هم نوشته : ساخت چین !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا،كه چنين سخت به من ميگيري/ با خبر باش كه پژمردن من آسان نيست/ گرچه دلگيرترازديروزم،گرچه امروزغم انگيز مرا ميخواند/ليك باوردارم دلخوشي هاكم نيست/ زندگي بايدكرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با گرگ ها زندگی می کنی, زوزه کشیدن را بیاموز، ما در روزگاری زندگی می کنیم، که تنها خدایش از پشت خنجر نمی زند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شاید تنها جایزه این روزگار نامهربان است، که برای بردنش نیازی به پارتی نیست !!!! برایش مهم نیست که شاهی یا گدا !! مردی یا زن ! هرکه هستی باش ... فقط تنها شرطش اینست که ارزش آن را بشناسی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز رسد غمی به اندازه کوه ،یک روز رسد نشاط اندازه دشت،افسانه زندگانی ما این است: در سایه کوه باید از دشت گذشت......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصیحت دوستانه : دلی را که گرفته، دست هرکسی ندهید تا برایتان باز کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا چیزی را برایت آرزو میکنم که در ذهن هیچ کس جز او نگنجد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا ستاره ها به هم چشمک میزنند؟میخوان به ما بفهمونن تو سکوت فاصله ها هم میشه گفت دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خودت دردم را میدانی ... خودت درستش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بار دیگر متولد می شدم عشق را به خود محرم نمی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازي زندگي موقع ياركشي چه خوبه آدم بگه:
منو خدا،شما همه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر ارزوهایم رابه گور خواهم برد که جایی برای جسمم نميماند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لب بر لب کوزه بردم از غایت آز تا زو طلبم واسطه عمر دراز لب بر لب من نهاد و می گفت به راز می خور که بدین جهان نمی آیی باز (خیام)