بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویایت رابرآورده میکند... آنکه آسمانی رامی گریاندتاگلی بخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه را توان به محبت نمود رام / ما را محبت است که دیوانه میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل نیست چنین سرکش و رعنا که تویی / مه نیست بدین گونه فریبا که تویی / غم بر سر غم ریخته، آنجا که منم / دل بر سر دل ریخته، آنجا که تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهی / دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادت خواهم ماند حتی اگر قرار باشد شبی بیچراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه های شهر را قدم بزنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بزرگترین شادی دنیا چیه؟ اینه که تودل کسی که دوستش داری غم نباشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افتخار اونایی که می‌دونی هیچ‌وقت نمی‌تونی بهش بزنگی ولی باز هم دلت نمیاد شمارشو از گوشیت پاک کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سیگار که لازم نیست براش تعریف کنی،همین که میبینه ناراحتی ...آتـــــیـــــش میگیره..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد،گاه با یک گل سرخ،گاه با یک دل تنگ، گاه باید رویید در پس این باران،گاه باید خندید بر غمی بی پایان... لحظه هایت بی غم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نشان زندگی جنبندگی است خار در بیابان نشان زندگی است جلبک و پروانه هر دو زنده اند فرق ها از زندگی تا زندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بداركسى راكه دوستت داردحتى اگرغلام درگاهت باشد،دوست مداركسى راكه دوستت نداردحتى اگرسلطان قلبت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خرابات نشینان همه از جنس همیم گر بسوزد یک نفر ما همه سوخته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر واقعه ابتدا به صورت رویاست، آنگاه اتفاق می افتد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــواب يــه حـــرفایی فقــط يـه "نفــس عمـــيقه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستن فاصله ها مانند شكستن شيشه همسايه است،نميداني تو را كتك ميزنند يا با مهرباني توپت را پس مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی میکنیم،آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم و بعد برای آنچه از دست رفته آه میکشیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویایت رابرآورده میکند... آنکه آسمانی رامی گریاندتاگلی بخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه را توان به محبت نمود رام / ما را محبت است که دیوانه میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل نیست چنین سرکش و رعنا که تویی / مه نیست بدین گونه فریبا که تویی / غم بر سر غم ریخته، آنجا که منم / دل بر سر دل ریخته، آنجا که تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهی / دلم می پاشد از هم بس که زیبا می شوی گاهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادت خواهم ماند حتی اگر قرار باشد شبی بیچراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه های شهر را قدم بزنم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بزرگترین شادی دنیا چیه؟ اینه که تودل کسی که دوستش داری غم نباشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افتخار اونایی که می‌دونی هیچ‌وقت نمی‌تونی بهش بزنگی ولی باز هم دلت نمیاد شمارشو از گوشیت پاک کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سیگار که لازم نیست براش تعریف کنی،همین که میبینه ناراحتی ...آتـــــیـــــش میگیره..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باید کرد،گاه با یک گل سرخ،گاه با یک دل تنگ، گاه باید رویید در پس این باران،گاه باید خندید بر غمی بی پایان... لحظه هایت بی غم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نشان زندگی جنبندگی است خار در بیابان نشان زندگی است جلبک و پروانه هر دو زنده اند فرق ها از زندگی تا زندگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بداركسى راكه دوستت داردحتى اگرغلام درگاهت باشد،دوست مداركسى راكه دوستت نداردحتى اگرسلطان قلبت باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خرابات نشینان همه از جنس همیم گر بسوزد یک نفر ما همه سوخته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر واقعه ابتدا به صورت رویاست، آنگاه اتفاق می افتد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــواب يــه حـــرفایی فقــط يـه "نفــس عمـــيقه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكستن فاصله ها مانند شكستن شيشه همسايه است،نميداني تو را كتك ميزنند يا با مهرباني توپت را پس مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی میکنیم،آن زمان که دوستمان دارند لجبازی میکنیم و بعد برای آنچه از دست رفته آه میکشیم.