بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یار قدر یار را نداند … غریبه جفت شش می آورد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک بچه ی ده ماهه که لیوان ها را ... عشق گاهی به زمین می زند، انسان ها را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم منو به خاطر  گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل  توجیهشان میکنم ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای خواب به زنبورهایی فکر کن که دنیای به این بزرگی را گذاشته اند و امده اند زیره . سقف خانه ی تو خانه ساخته اند..... (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست ...  جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش رابخورد .. نقش فروشنده رابازی کرد ... ... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از بگو مگو اونی که اول معذرت خواهی می کنه شجاع ترینه! اونی که اول می بخشه قوی ترینه! اونی که زودتر فراموش میکنه خوشبخت ترینه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق! اگه یه روز تابوتم رفت رو شونت به دل نگیریا! حلال کن... فقط همین یه بار ازت بالاترم... بقیه عمرمو خاک زیر پاتم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها که اشتباه نمی‌کنند ! باید راه افتاد … مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند، بعضی هم به دریا نمی‌رسند رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای روزهای بی اینترنت و بدون گوشی و دنیای مجازی تنگ شده دلم برای کودکی ام تنگ شده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به کسی که به نوعی درباره ما بدی روا داشته ، خوب نگاه کنید ، فرشته ای را می بینیم که در وجودش سقوط کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتها.. خیلی دیر آدمهای اطرافت را می شناسی...  آنوقت تازه یاد می گیری به خیلی ها بگویی: لطفا جلوتر نیا..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرچشم آرزوهایم بدجورکبود شده عجب دست سنگینی دارد این سرنوشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها انقدر خوبند که از نبودنشان "دل" که هیچ... "دنیا" هم تنگ می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب اونیکه دعا میکنه *عشقش*به *عشقش*برسه قسم :عشق بچه بازی نیس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم که ما خلق شده ایم که به دیگران کمک کنیم اما نمی دانم دیگران برای چه خلق شده اند …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یار قدر یار را نداند … غریبه جفت شش می آورد ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک بچه ی ده ماهه که لیوان ها را ... عشق گاهی به زمین می زند، انسان ها را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم منو به خاطر  گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل  توجیهشان میکنم ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای خواب به زنبورهایی فکر کن که دنیای به این بزرگی را گذاشته اند و امده اند زیره . سقف خانه ی تو خانه ساخته اند..... (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردانگی آنجاست ...  جایی که پسر بچه ای هنگام بازی برای اینکه دوست فقیرش خوراکی هایش رابخورد .. نقش فروشنده رابازی کرد ... ... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از بگو مگو اونی که اول معذرت خواهی می کنه شجاع ترینه! اونی که اول می بخشه قوی ترینه! اونی که زودتر فراموش میکنه خوشبخت ترینه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق! اگه یه روز تابوتم رفت رو شونت به دل نگیریا! حلال کن... فقط همین یه بار ازت بالاترم... بقیه عمرمو خاک زیر پاتم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها که اشتباه نمی‌کنند ! باید راه افتاد … مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند، بعضی هم به دریا نمی‌رسند رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای روزهای بی اینترنت و بدون گوشی و دنیای مجازی تنگ شده دلم برای کودکی ام تنگ شده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به کسی که به نوعی درباره ما بدی روا داشته ، خوب نگاه کنید ، فرشته ای را می بینیم که در وجودش سقوط کرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتها.. خیلی دیر آدمهای اطرافت را می شناسی...  آنوقت تازه یاد می گیری به خیلی ها بگویی: لطفا جلوتر نیا..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرچشم آرزوهایم بدجورکبود شده عجب دست سنگینی دارد این سرنوشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها انقدر خوبند که از نبودنشان "دل" که هیچ... "دنیا" هم تنگ می شود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب اونیکه دعا میکنه *عشقش*به *عشقش*برسه قسم :عشق بچه بازی نیس!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم که ما خلق شده ایم که به دیگران کمک کنیم اما نمی دانم دیگران برای چه خلق شده اند …