بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپایت را که میگیرم ، از تو دورتر می شوم ، شاید کفش هایت را برعکس پوشیده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی فراموشت کردن که باور نداری فراموشت کردن.و کسی تو رو بیاد داره که فکر میکنی همیشه فراموشت کرده باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیا یکی از لطیف ترین دل فریبی های زن است،زنان بی شرم و حیا،جز در موارد زودگذر برای مردان جذاب نیستند.ویل دورانت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت نوشتیم "بابا نان داد" بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه "جوانیش" را داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلى از اونایی که بودن دیگه نیستن....چون دیگه اونایی نیستن که بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و جای سوره ای به نا عشق در قرآن خالیست که اینگونه میفرماید:و قسم به روزی که دلت را میشکنند و مرهمی جز خدایت نخواهی یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنميتواني بالا روي حداقل سيب باش تا با افتادنت انديشه اي بالا رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه خط دلت را مشغول نکن شاید دلتنگی پشت خط باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف مصر اگر مشتریش دید و خرید ، دیده نادیده خریدار توام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاج من بر سرم نیست ، تاج من در قلب من جای دارد تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند تاج من ، عشق توست که بر دل دارم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل رود سرشاری،دلت دریاست میدانم پر از احساس بارانی،و این زیباست میدانم در این ایام نورانی دعایم کن، که قلبت چشمه ی جوشان خوبیهاست،میدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانت بي غبار
سهم چشمانت بهار
قلبت از هر غصه دور
بزم عشقت پر سرور.
بخت و تقديرت قشنگ
 عمر شيرينت بلند.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا راديو"دل"است. صداي مرا از عمق"قلبم" ميشنويد اين يك SMS نيست، يك"احساس"پاك است كه ميگويد ... فراموشي درمرام ما نيست ; عزيز دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهگاهی سفری کن به حوالی دلت چه بسا خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ردپایت را که میگیرم ، از تو دورتر می شوم ، شاید کفش هایت را برعکس پوشیده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهایی فراموشت کردن که باور نداری فراموشت کردن.و کسی تو رو بیاد داره که فکر میکنی همیشه فراموشت کرده باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیا یکی از لطیف ترین دل فریبی های زن است،زنان بی شرم و حیا،جز در موارد زودگذر برای مردان جذاب نیستند.ویل دورانت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه راحت نوشتیم "بابا نان داد" بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه "جوانیش" را داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلى از اونایی که بودن دیگه نیستن....چون دیگه اونایی نیستن که بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و جای سوره ای به نا عشق در قرآن خالیست که اینگونه میفرماید:و قسم به روزی که دلت را میشکنند و مرهمی جز خدایت نخواهی یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرنميتواني بالا روي حداقل سيب باش تا با افتادنت انديشه اي بالا رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دوست داشتم ابر باشم.چون ابر انقدر شهامت داره که هر وقت دلش میگیره جلوی همه گریه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه خط دلت را مشغول نکن شاید دلتنگی پشت خط باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف مصر اگر مشتریش دید و خرید ، دیده نادیده خریدار توام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاج من بر سرم نیست ، تاج من در قلب من جای دارد تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند تاج من ، عشق توست که بر دل دارم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل رود سرشاری،دلت دریاست میدانم پر از احساس بارانی،و این زیباست میدانم در این ایام نورانی دعایم کن، که قلبت چشمه ی جوشان خوبیهاست،میدانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانت بي غبار
سهم چشمانت بهار
قلبت از هر غصه دور
بزم عشقت پر سرور.
بخت و تقديرت قشنگ
 عمر شيرينت بلند.


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا راديو"دل"است. صداي مرا از عمق"قلبم" ميشنويد اين يك SMS نيست، يك"احساس"پاك است كه ميگويد ... فراموشي درمرام ما نيست ; عزيز دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهگاهی سفری کن به حوالی دلت چه بسا خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد...