بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخداآرزویی در دلت انداخت بدان توان رسیدن به آن را در تو دیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هموجور که نمره دلیل بر هوش نیست… سن هم دلیل بر فهم و شعور نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همش گفتیم "راضی ایم به رضای تو" این یه بار تو رضایت بده به رضای ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي تعطيل سخت تر ميگذرند،چون ميدانم وقت داري به من بينديشي،اما نمي انديشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی . بعدش بگی به سلامتی خودم که این همه تحمل داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک میشوم . این زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدنبال کسی هستم که با در آشنا باشد؛ دلش غمگین و ساده, کمی از جنس ما باشد**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دلتنگی قشنگ ترین هدیه ی عشقه حالا من با این هدیه ی قشنگ تو چیکار کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي؛
"دوستي"
چقدر مي ارزد؟
قدر يك كوه طلا؟
يا كه سنگي سر راه؟
چه تفاوت دارد؟!
كاش هر قدر كه هست؛ 
از ته دل باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادبودن هنراست شادکردن هنری والاتر لیک...هرگزنپسندیم به خویش که چو یک شکلک بی جان شب و روز بی خبر ازهمه خندان باشیم بی غمی رنج بزرگیست که دور از ما باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیق هایی که از پل نامردی رد نمیشن ولی تو دریای مردانگی غرق میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى اوقات فكر كردن به بعضى ها ناخودآگاه لبخندى روى لب مى نشاند.
دوست دارم اين لبخندهاى بيگاه را ، و اين بعضى ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدميان به لبخندي كه بر لب ها مينشانند، به احساس خوبي كه بر جا مينهند و به دردي كه از يكديگر ميكاهند؛ مي ارزند.
و تو چنين هستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایم گرچه گیرا نیست،دعایت میکنم هر دم،نمیدانم چه میخواهی؟از او خواهم برای تو،هر آنچه در دلت خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالی که پریشان است احتیاج به آرامش داردنه سرزنش, کاش میفهمیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساختن هایی ... که مرا سوخت و چه سوختن هایی ... که مرا ساخت ! به آتش کشیدنم مبارکم باشد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخداآرزویی در دلت انداخت بدان توان رسیدن به آن را در تو دیده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هموجور که نمره دلیل بر هوش نیست… سن هم دلیل بر فهم و شعور نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همش گفتیم "راضی ایم به رضای تو" این یه بار تو رضایت بده به رضای ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهاي تعطيل سخت تر ميگذرند،چون ميدانم وقت داري به من بينديشي،اما نمي انديشي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست باید لم بدی یه گوشه و جریان زندگیت رو فقط مرور کنی . بعدش بگی به سلامتی خودم که این همه تحمل داشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک میشوم . این زندگی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدنبال کسی هستم که با در آشنا باشد؛ دلش غمگین و ساده, کمی از جنس ما باشد**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دلتنگی قشنگ ترین هدیه ی عشقه حالا من با این هدیه ی قشنگ تو چیکار کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي؛
"دوستي"
چقدر مي ارزد؟
قدر يك كوه طلا؟
يا كه سنگي سر راه؟
چه تفاوت دارد؟!
كاش هر قدر كه هست؛ 
از ته دل باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادبودن هنراست شادکردن هنری والاتر لیک...هرگزنپسندیم به خویش که چو یک شکلک بی جان شب و روز بی خبر ازهمه خندان باشیم بی غمی رنج بزرگیست که دور از ما باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیق هایی که از پل نامردی رد نمیشن ولی تو دریای مردانگی غرق میشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى اوقات فكر كردن به بعضى ها ناخودآگاه لبخندى روى لب مى نشاند.
دوست دارم اين لبخندهاى بيگاه را ، و اين بعضى ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدميان به لبخندي كه بر لب ها مينشانند، به احساس خوبي كه بر جا مينهند و به دردي كه از يكديگر ميكاهند؛ مي ارزند.
و تو چنين هستي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایم گرچه گیرا نیست،دعایت میکنم هر دم،نمیدانم چه میخواهی؟از او خواهم برای تو،هر آنچه در دلت خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالی که پریشان است احتیاج به آرامش داردنه سرزنش, کاش میفهمیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ساختن هایی ... که مرا سوخت و چه سوختن هایی ... که مرا ساخت ! به آتش کشیدنم مبارکم باشد ...