بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به باران حسودیم میشه که بی پروا با آغوش گونه هات عشق بازی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود یا اسیر غصه فردا نبود کاش بودی تا فقط باور کنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویاهای کودکانه آموختم به چیزی که به من تعلق ندارد فکر نکنم،اما ناگهان او همه فکرم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك لحظه هاى من،همپاى خاطرات توست،خونه قلبم كوچيكه،اماهمش به يادتوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند... بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادبودنت رادركف دستانم مينويسم تاوقت دعا اولين خواسته ام ازخداباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با یکدیگر عهد میبندیم روز جداییمان روز وداع با زندگی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم برایت چهار فصل ساختم در هر فصل که دلت خواست زندگی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ به غم ديروز نينديش ،رنج هرروز براي همان روز كافيست ، فردا هم براي خودانديشه هايي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهاى خوب نه خاطره اند،نه تاريخ !بلكه حقيقت روزگارند "درست مثل خودت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو آسمون از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره، پس هر وقت آسمون دلت ابری شد با ابرها نجنگ، فقط کمی اوج بگیر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي قشنگي نيست، آدمها مثل رودها جاريند، زلال كه باشي سنگ هايت را مي بينند، برمي دارند و نشانه مي روند، درست به سمت خودت'‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارمان راسیاه کردند بعدبهمان میگویند شب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد هيچ كجا انقدر شلوغ نيست،كه نتوانى با خداي خود خلوت كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خداي عاشقى كه گناه ميخرد،بهشت ميفروشد،ناز بنده راميكشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا براي شنيدن صداي ما نياز به فرياد ندارد،ما براي شنيدن صداي او نياز به سكوت داريم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به باران حسودیم میشه که بی پروا با آغوش گونه هات عشق بازی میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود یا اسیر غصه فردا نبود کاش بودی تا فقط باور کنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رویاهای کودکانه آموختم به چیزی که به من تعلق ندارد فکر نکنم،اما ناگهان او همه فکرم شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تك تك لحظه هاى من،همپاى خاطرات توست،خونه قلبم كوچيكه،اماهمش به يادتوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند... بگذار پایان تو را غافلگیر کند درست مانند آغاز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادبودنت رادركف دستانم مينويسم تاوقت دعا اولين خواسته ام ازخداباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با یکدیگر عهد میبندیم روز جداییمان روز وداع با زندگی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم برایت چهار فصل ساختم در هر فصل که دلت خواست زندگی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ به غم ديروز نينديش ،رنج هرروز براي همان روز كافيست ، فردا هم براي خودانديشه هايي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهاى خوب نه خاطره اند،نه تاريخ !بلكه حقيقت روزگارند "درست مثل خودت "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو آسمون از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره، پس هر وقت آسمون دلت ابری شد با ابرها نجنگ، فقط کمی اوج بگیر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي قشنگي نيست، آدمها مثل رودها جاريند، زلال كه باشي سنگ هايت را مي بينند، برمي دارند و نشانه مي روند، درست به سمت خودت'‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارمان راسیاه کردند بعدبهمان میگویند شب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد هيچ كجا انقدر شلوغ نيست،كه نتوانى با خداي خود خلوت كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خداي عاشقى كه گناه ميخرد،بهشت ميفروشد،ناز بنده راميكشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا براي شنيدن صداي ما نياز به فرياد ندارد،ما براي شنيدن صداي او نياز به سكوت داريم