بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نگو لیاقتت عشق مقدسم نبود/ حس میکنم نبودی و بودن تویه قصه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت هست فقط ميگفتي لب تر كن . . . لب كه هيچ چشمانم را تر كردم ولي باز تركم كردي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره اي آسمانم نداشت،آمدي براي ستاره چيني،ديدمت آنچنان مست نگاهت شدم كه آسمانم شدي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه غمين دلم به پايان رسيد،چون در آسمان دلم پديدار شدي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن پروانه هازيردرخت كاج به هم ميرسن،يه درخت كاج پيداكردم بياپروانه باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت مکر زن صد ریشه دارد فلک از دست زن اندیشه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخورد خون دلم مردمک چشم و سزاست، که چرا دل به جگر گوشه ی مردم دادم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال واژه مباش...... کلمات فریبمان میدهند...... وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود فاتحه ی کلمات را باید خواند...." دکتر شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی دریا هوس میکنه به ساحل سری بزنه.براش مهم نیست که ساحل دستاشو بگیره یا نه.مهم اثبات وفاداری دریاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا روزگار تمام هواسش رو جمع میکنه که ببینه کی رو از همه بیشتر دوست داری که درست همونو ازت بگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــ ـــچ ثـروتی بـــ ـالاتـ ـر از مهـــــ ـــــربونی نیسـ ـت.یـ ـادت باشـ ـه خیـــ لــی ثـ ـروتمنــــــــ ـدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روز ها آنقدر شكسته ام، كه عصا به دست راه ميرود دلم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی مواقع دنبال یک کلید"Shift" میگردم برای دیدن اون روی آدمــــهــــا!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده خدارامی شنوی؟ دعایت راشنیده وبه آنچه محال میپنداری،میخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي باهركه كردم،سنبل بي رنگ بود،ظاهرش اهل حقيقت،باطنش صدرنگ بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه معذرت خواهي به اين معني نيست كه تو مقصري بعضي وقتا يعني حفظ اون رابطه برات مهم تر از غرورته!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نگو لیاقتت عشق مقدسم نبود/ حس میکنم نبودی و بودن تویه قصه بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت هست فقط ميگفتي لب تر كن . . . لب كه هيچ چشمانم را تر كردم ولي باز تركم كردي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره اي آسمانم نداشت،آمدي براي ستاره چيني،ديدمت آنچنان مست نگاهت شدم كه آسمانم شدي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه غمين دلم به پايان رسيد،چون در آسمان دلم پديدار شدي. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن پروانه هازيردرخت كاج به هم ميرسن،يه درخت كاج پيداكردم بياپروانه باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت مکر زن صد ریشه دارد فلک از دست زن اندیشه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخورد خون دلم مردمک چشم و سزاست، که چرا دل به جگر گوشه ی مردم دادم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال واژه مباش...... کلمات فریبمان میدهند...... وقتی اولین حرف الفبا کلاه سرش برود فاتحه ی کلمات را باید خواند...." دکتر شریعتی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی دریا هوس میکنه به ساحل سری بزنه.براش مهم نیست که ساحل دستاشو بگیره یا نه.مهم اثبات وفاداری دریاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا روزگار تمام هواسش رو جمع میکنه که ببینه کی رو از همه بیشتر دوست داری که درست همونو ازت بگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیـــ ـــچ ثـروتی بـــ ـالاتـ ـر از مهـــــ ـــــربونی نیسـ ـت.یـ ـادت باشـ ـه خیـــ لــی ثـ ـروتمنــــــــ ـدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روز ها آنقدر شكسته ام، كه عصا به دست راه ميرود دلم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی مواقع دنبال یک کلید"Shift" میگردم برای دیدن اون روی آدمــــهــــا!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده خدارامی شنوی؟ دعایت راشنیده وبه آنچه محال میپنداری،میخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستي باهركه كردم،سنبل بي رنگ بود،ظاهرش اهل حقيقت،باطنش صدرنگ بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه معذرت خواهي به اين معني نيست كه تو مقصري بعضي وقتا يعني حفظ اون رابطه برات مهم تر از غرورته!