بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ اگہ نِمیــتونے مَنـو تو "بَدتَریــن" شَرایِطَـــم تَحَمُــل کنـــے..✘ ☜ قَطعاً لـیاقَتِ مَنـو تو  "بـِهـتَـریــن" شَرایطم نداری✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفید شدن موهای مادر اتفاق ترسناکیه و از اون ترسناکتر چروک شدن صورت پدره سلامتی همشون و یه صلوات واسه پدرمادرهایی که الان تو آسمونن♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجور هوایم را دارد ..!! "قبر ..."را میگویم ... میگویند روزی "پنج بار ..." صدایم میکند . کاش اولین شبی که مهمانش  میشوم ...!!به من نگوید،که: "دلت را به دنیا باختی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز: داغونش کردن . آدم آرومم همینطور! . آدم عصبی هم همینطور . ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه ی چشمای تو دریای اب چشمای خسته من دنبال خواب با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دل به دلم" که ندادی "پا به پایم" که نیامدی "دست در دستم" که نگذاشتی "سر به سرم" هم نگذار که قولش را به بیابان دادم...!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عارفی سوال کردند ، محبت را نشان چیست ؟ گفت : " ان که به نیکوئی زیادت نشود و به جفا نقصان نگیرد . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل وقتی که تو رفتی به سفر  غمگینم ...  مثل وقتی که بخندی به کسی  بد حالم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيــس راجــــبم چى فكــر ميكنــنن بــالـــايى وقــتى راضــــى باشه ، ديگــه حـــرف كســـى بـه چشــم نميـــاد ...! ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن دارد ، حتی با کفشهای پاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی حضور غیاب مدرسه ک بودن و نبودنم هنوز واسش مهمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نده به انسان ها دل نده...  تو که از خدایشان عاشق تر نیستی.. آنها خدای خود را به نیمه نانی و تو را به نیمه شبی می فروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ “ ﺩﺭﺩ ” ﺩﯾﮕﺮﯼ “ ﺩﻝ ” ! ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از هر چيز بهترينش را ندارى، از هر چيزى كه دارى بهترين استفاده را بكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان قسمت ما بود که بی بال شدیم دل به فریاد سپردیم ولی لال شدیم ما به این حنجره گفتیم که لب وا نکند عاقبت پای سکوت دلمان چال شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبا چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی , بدان که روشنی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ اگہ نِمیــتونے مَنـو تو "بَدتَریــن" شَرایِطَـــم تَحَمُــل کنـــے..✘ ☜ قَطعاً لـیاقَتِ مَنـو تو  "بـِهـتَـریــن" شَرایطم نداری✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفید شدن موهای مادر اتفاق ترسناکیه و از اون ترسناکتر چروک شدن صورت پدره سلامتی همشون و یه صلوات واسه پدرمادرهایی که الان تو آسمونن♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجور هوایم را دارد ..!! "قبر ..."را میگویم ... میگویند روزی "پنج بار ..." صدایم میکند . کاش اولین شبی که مهمانش  میشوم ...!!به من نگوید،که: "دلت را به دنیا باختی "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم داغون از اول داغون نبوده عزیز: داغونش کردن . آدم آرومم همینطور! . آدم عصبی هم همینطور . ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمه ی چشمای تو دریای اب چشمای خسته من دنبال خواب با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دل به دلم" که ندادی "پا به پایم" که نیامدی "دست در دستم" که نگذاشتی "سر به سرم" هم نگذار که قولش را به بیابان دادم...!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عارفی سوال کردند ، محبت را نشان چیست ؟ گفت : " ان که به نیکوئی زیادت نشود و به جفا نقصان نگیرد . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل وقتی که تو رفتی به سفر  غمگینم ...  مثل وقتی که بخندی به کسی  بد حالم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيــس راجــــبم چى فكــر ميكنــنن بــالـــايى وقــتى راضــــى باشه ، ديگــه حـــرف كســـى بـه چشــم نميـــاد ...! ^__^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ارزش دویدن دارد ، حتی با کفشهای پاره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی حضور غیاب مدرسه ک بودن و نبودنم هنوز واسش مهمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نده به انسان ها دل نده...  تو که از خدایشان عاشق تر نیستی.. آنها خدای خود را به نیمه نانی و تو را به نیمه شبی می فروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ “ ﺩﺭﺩ ” ﺩﯾﮕﺮﯼ “ ﺩﻝ ” ! ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از هر چيز بهترينش را ندارى، از هر چيزى كه دارى بهترين استفاده را بكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان قسمت ما بود که بی بال شدیم دل به فریاد سپردیم ولی لال شدیم ما به این حنجره گفتیم که لب وا نکند عاقبت پای سکوت دلمان چال شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادبا چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی , بدان که روشنی . . .