بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر معنای خوشبختی آسایش جسم و بی خیالی است... پس خوشبخت ترین موجود روی کره زمین یک گاو هلندی است....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد:خداوند ما را اتفاقی به دنیا نفرستاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقیقی یعنی پرداختن به روح و عشق مجازی یعنی پرداختن به جسم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل شریفی است : سوختن برای او که حتی لحظه ای برایت تب نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را نرنجان، آنكه بودنت را قدر ندانست لایق حضور در فكرت هم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت پرچم صلحی ست میان شورش این همه فکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو را با ما تعلق نیست ما را شوق هست / ور تو را بی ما صبوری هست ما را تاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی ها دلمو شکستن دیگه تحمل ندارم، شب بیا باهم بریم سراغشون، من نشونت میدم تو ببخششون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهي هميشه به اين معنا نيست كه تو اشتباه كردي و حق با ديگري است، معذرت خواهي يعني: اون رابطه بيشتراز غرورت برات ارزش داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتی و این اسم کاذب را با خود یدک نمی کشید ؛ مطمئن باش از هر زنی بیشتر مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر از بالا زیباست ؛ و آدم ها از دور جذاب .... لطفاً فاصله مناسب رو حفظ کنید تا قشنگ بمونین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبانی پیرم.که به غیراز گلها ازهمه دلگیرم: کوله ام غرق غم است،آدم خوب کم است. عده ای بیخیرند.عده ای کوروکرند.اندکی هم پکرند;ومیان رفقا: عده ای همچو شماتاج سرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداياتقديرخوبان را آنگونه زيبا بنويس كه جز لبخند آنها چيزديگري نبينيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه مشق شب صدباربنويس اوني كن فكرش رونمي كني هميشه به يادته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلبه کوچک قلبم برایت مرکبی از غرور و محبت مهیا میکنم تا تک سوار بی انتهای قلبم گردی اگر رفتی و مقصد گمشده را نیافتی تو را به خدا سوگند میدهم به کلبه کوچک قلبم باز گرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر معنای خوشبختی آسایش جسم و بی خیالی است... پس خوشبخت ترین موجود روی کره زمین یک گاو هلندی است....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد:خداوند ما را اتفاقی به دنیا نفرستاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقیقی یعنی پرداختن به روح و عشق مجازی یعنی پرداختن به جسم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغل شریفی است : سوختن برای او که حتی لحظه ای برایت تب نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت را نرنجان، آنكه بودنت را قدر ندانست لایق حضور در فكرت هم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت پرچم صلحی ست میان شورش این همه فکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر تو را با ما تعلق نیست ما را شوق هست / ور تو را بی ما صبوری هست ما را تاب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی ها دلمو شکستن دیگه تحمل ندارم، شب بیا باهم بریم سراغشون، من نشونت میدم تو ببخششون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهي هميشه به اين معنا نيست كه تو اشتباه كردي و حق با ديگري است، معذرت خواهي يعني: اون رابطه بيشتراز غرورت برات ارزش داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد اگر این غرور لعنتی و این اسم کاذب را با خود یدک نمی کشید ؛ مطمئن باش از هر زنی بیشتر مشتاق یک نوازش و یک آغوش بود … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهر از بالا زیباست ؛ و آدم ها از دور جذاب .... لطفاً فاصله مناسب رو حفظ کنید تا قشنگ بمونین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبانی پیرم.که به غیراز گلها ازهمه دلگیرم: کوله ام غرق غم است،آدم خوب کم است. عده ای بیخیرند.عده ای کوروکرند.اندکی هم پکرند;ومیان رفقا: عده ای همچو شماتاج سرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداياتقديرخوبان را آنگونه زيبا بنويس كه جز لبخند آنها چيزديگري نبينيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه مشق شب صدباربنويس اوني كن فكرش رونمي كني هميشه به يادته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلبه کوچک قلبم برایت مرکبی از غرور و محبت مهیا میکنم تا تک سوار بی انتهای قلبم گردی اگر رفتی و مقصد گمشده را نیافتی تو را به خدا سوگند میدهم به کلبه کوچک قلبم باز گرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند