بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت از آن كساني است كه منتظر ديگران نمي مانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبـــــــــر... ! یکـ فریب بزرگ است! سالهاست که با قوره ها کلنجار میروم... حلــــوا نمیشوند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه عشق به همدم را پاینده نپندار و از روزی که دل میبندی این نیرو را در خود بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی چرا که آرام جان دیگری در راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست،و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین غمی که امروز داریم خاطرات شادمانی های دیروز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت مغرورنشو ، برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی كه پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است كه غرور بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي مترسك!آنقدردستهايت رابازنكن،كسي تورادرآغوش نميگيرد.ايستادگي هميشه تنهايي مي آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به كنار... آنچه عقاب راپيرميكند... پرواز"زاغ بى سروپاست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عالم كفر تا به دين يك نفس است/وز عالم شك تا به يقين يك نفس است/اين يك نفس عزيز را خوش ميدار/كز حاصل عمر ما همين يك نفس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار س-ک-و-ت قانون زندگی من باشد ... وقتی واژه ها درد ان را نمی فهمند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان با همه ی خشمش نمیماند، دریاست که همیشه پابرجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتنهایی بریدم تا بدانی که تنهایی برایم باوفانیست نوشتم ازتوبودن تا بدانی بی توبودن هم صفانیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم پس از مرگم اولین اشک از چشم چه کسی فرو خواهد ریخت و آخرین کسی که فراموشم میکند کیست؟تا قبل از مرگ جانم را فدایش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بازار سیاه رفتم برای خرید عشق اما در ابتدای ورودی نوشته بود،توجه توجه حراج عشق.در غرفه ی هوس بازان عشق را به حراج گذاشتند به قیمت نابودی پاک بازان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاودان باد سایه ی دوستانی که انگشت شمارند... شادی را علتند، نه شریک... غم را شریکند، نه دلیل...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقيت از آن كساني است كه منتظر ديگران نمي مانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبـــــــــر... ! یکـ فریب بزرگ است! سالهاست که با قوره ها کلنجار میروم... حلــــوا نمیشوند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه عشق به همدم را پاینده نپندار و از روزی که دل میبندی این نیرو را در خود بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی چرا که آرام جان دیگری در راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسترم صدف خالی یک تنهاییست،و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخترین غمی که امروز داریم خاطرات شادمانی های دیروز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت مغرورنشو ، برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی كه پشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است كه غرور بیاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي مترسك!آنقدردستهايت رابازنكن،كسي تورادرآغوش نميگيرد.ايستادگي هميشه تنهايي مي آورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم قفس به كنار... آنچه عقاب راپيرميكند... پرواز"زاغ بى سروپاست..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عالم كفر تا به دين يك نفس است/وز عالم شك تا به يقين يك نفس است/اين يك نفس عزيز را خوش ميدار/كز حاصل عمر ما همين يك نفس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار س-ک-و-ت قانون زندگی من باشد ... وقتی واژه ها درد ان را نمی فهمند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طوفان با همه ی خشمش نمیماند، دریاست که همیشه پابرجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازتنهایی بریدم تا بدانی که تنهایی برایم باوفانیست نوشتم ازتوبودن تا بدانی بی توبودن هم صفانیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم پس از مرگم اولین اشک از چشم چه کسی فرو خواهد ریخت و آخرین کسی که فراموشم میکند کیست؟تا قبل از مرگ جانم را فدایش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بازار سیاه رفتم برای خرید عشق اما در ابتدای ورودی نوشته بود،توجه توجه حراج عشق.در غرفه ی هوس بازان عشق را به حراج گذاشتند به قیمت نابودی پاک بازان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاودان باد سایه ی دوستانی که انگشت شمارند... شادی را علتند، نه شریک... غم را شریکند، نه دلیل...