بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت ، ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود !! تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن خوبانی چون شما بی احترامی به قانون خاطره هاست . ارادت ما را هر روز در سررسیدتان تیک بزنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدي زندگي مرگ نيست انچه هنگام زنده بودن در درون تو ميميرد تراژدي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی ، نگو خدا با من قهر است او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف تو را بشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل و عقل عزیز لطفا بروید و جای دیگر دعوا کنید با اعتراض " بغض گلو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذشته یِ آدمای بی احساس جایِ پایِ یه آدم خائنُ حتما وجود دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافــــــــــتم ................ یافــــتم ............... . . بالاترین سرعت تو دنیا سرعت نور نیست !!!! سرعت رنگ عوض کردن آدماست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آرام را بی تاب میکنی!دل بی تاب را آرام آخرش نگفتی:تو،دردی یادرمان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا فهمیدم چرا ترکم کرد و رفت من میخواستم مالک دلش باشم اما او .... فقط یک مستاجر میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم نیست که آن ساده تر از آب مرا آتش زد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصیت خود بیشتر از آبِرویتان اهمیت دهید ... زیرا شخصیتِ شما جوهرِ وجود شما و آبرویتان .... تصورات دیگران نسبت به شما است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سزای کسی ست که به شکم مادرش لگد میزند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رقص واژگان است: یکی به جرم تفاوت تنهاست یکی به جرم تنهایی متفاوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ها را می خواهیم؛ پر رنگها را می بینیم؛ و صداهای بلند را می شنویم... غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند؛! بی رنگ می مانند؛! وبی صدا می روند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودنت را در کف دستانم مینویسم تا وقت دعا اولین خوسته ام از پروردگار باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که خدمت میکنند مقدس تر از لبهایی هستند که عبادت میکنند.‍‍‍‍‍‍(کوروش کبیر)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت ، ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود !! تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن خوبانی چون شما بی احترامی به قانون خاطره هاست . ارادت ما را هر روز در سررسیدتان تیک بزنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تراژدي زندگي مرگ نيست انچه هنگام زنده بودن در درون تو ميميرد تراژدي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی ، نگو خدا با من قهر است او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف تو را بشنود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل و عقل عزیز لطفا بروید و جای دیگر دعوا کنید با اعتراض " بغض گلو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذشته یِ آدمای بی احساس جایِ پایِ یه آدم خائنُ حتما وجود دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافــــــــــتم ................ یافــــتم ............... . . بالاترین سرعت تو دنیا سرعت نور نیست !!!! سرعت رنگ عوض کردن آدماست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل آرام را بی تاب میکنی!دل بی تاب را آرام آخرش نگفتی:تو،دردی یادرمان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا فهمیدم چرا ترکم کرد و رفت من میخواستم مالک دلش باشم اما او .... فقط یک مستاجر میخواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم نیست که آن ساده تر از آب مرا آتش زد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصیت خود بیشتر از آبِرویتان اهمیت دهید ... زیرا شخصیتِ شما جوهرِ وجود شما و آبرویتان .... تصورات دیگران نسبت به شما است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سزای کسی ست که به شکم مادرش لگد میزند!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی رقص واژگان است: یکی به جرم تفاوت تنهاست یکی به جرم تنهایی متفاوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سخت ها را می خواهیم؛ پر رنگها را می بینیم؛ و صداهای بلند را می شنویم... غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند؛! بی رنگ می مانند؛! وبی صدا می روند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودنت را در کف دستانم مینویسم تا وقت دعا اولین خوسته ام از پروردگار باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانی که خدمت میکنند مقدس تر از لبهایی هستند که عبادت میکنند.‍‍‍‍‍‍(کوروش کبیر)